Ingezonden: Last Temptation of Christ

Nieuws

In Het Kompas van 26 maart (blz 23) stond een artikel met de uitnodiging om op 31 maart de film 'The Last Temptation of Christ' te gaan bekijken in het kerkgebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap. Geschokt las ik in dat bericht over de inhoud van deze beeldvoorstelling en de eerste gedachte die bij mij bovenkwam was: 'Mag dit zomaar? De waarheid van Christus de Heilige Zoon, van God en Zijn unieke plaatsvervangend lijden voor onze zonden, waardoor er vergeving en vrede voor ons zondige mensen verworven is en ware vrede ontvangen wordt, te verdraaien tot een leugenachtige lasterlijke scene op te voeren, waardoor velen misleid worden op de levensweg? Als zelfs een Romeins officier als getuige van Christus kruisiging uitroept: 'Waarlijk Deze was God's Zoon (Matth. 27 vs 54), waar zijn wij in deze tijd dan mee bezig? De Heere geve bekering van deze heilloze weg die naar het het verderf leidt, om de ware Christus te leren kennen. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen opdat Hij ons tot God zou brengen (Petr. 3 vs 18). Daar zijn we persoonlijk en als gemeenschap waarlijk goed mee. Gezegend Pasen.

A.Struijk

Middenveer 88

the

last Temptation of ChristT

_____

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

_____

advertentie