Wethouder moet voorstel rotonde terugnemen

Nieuws

De wethouder betreurde het verzoek van de raad om het voorstel terug te nemen. Op vragen van het CDA en de PvdA of het écht noodzakelijk is refereerde Van de Ven aan het zogeheten verkeerscirculatieplan waar de raad begin 2006 mee heeft ingestemd en waarin ook de reconstructie van de Stationsweg is opgenomen. De stoplichten op de beruchte kruising zijn volgens hem aan het einde van hun Latijn. ,,Ze zijn meer dan veertig jaar oud en de regelkasten bestaan niet meer. Als ze kapot gaan moet je dus nieuwe verkeerslichten kopen of een verkeersregelaar neerzetten.'' Zijn pleidooi zo snel mogelijk de knoop door te hakken waardoor de rotonde in de zomermaanden kan worden aangelegd ('als je het uitstelt tot oktober kun je de bewoners echt niet aandoen') werd ondersteund door VVD-raadslid Karin Verschoor. Uitstellen is volgens haar gevaarlijk. ,,'Groen is leven' is een leuke kreet, maar ik vraag me of veiligheid niet zwaarder weegt. De stoplichten zijn vaak kapot. Bij oranje trappen veel automobilisten nog even het gaspedaal in. Door de aanleg van een rotonde komen uiteindelijk ook veilige fietspaden.'' De wethouder hield de raadsleden voor dat de gemeente bij uitstel een fors subsidiebedrag misloopt en overbodige kosten maakt doordat het wegdek hoe dan ook moet worden gefreesd. Johan Huisman (PvdA) diende hem van repliek dat een alternatief plan misschien wel veel goedkoper is. Op dat alternatief lijkt de raad te willen aansturen. In ieder geval stelt zij dat het pas moet worden besproken als de nota Grote Projecten wordt behandeld. ,,Met de aanleg van een rotonde is een aanzienlijk bedrag (1,3 miljoen euro, red.) gemoeid. Ik zou ervoor willen pleiten dit als een groot project te zien'', zei Ad den Besten (CDA). Henny Visser - Schlieker (PRO Sliedrecht) was al heel stellig: ,,Ik ben ervan overtuigd dat er een plan moet zijn waarbij geen 22 kastanjebomen worden gekapt.'' SGP/ChristenUnie wil het eerst in de fractie bespreken. Raadslid Jan Buchner zei verrast te zijn door de nieuwe variant en verzocht de wethouder het voorstel terug te nemen. De nieuwe variant houdt in dat de gemeente op haar schreden terugkeert en 'gewoon' voor verkeerslichten kiest.

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse gemeenteraad buigt zich volgende maand over de nota Grote Projecten. Dan wordt ook de aanleg van een rotonde op de kruising van de Stationsweg en de Rembrandtlaan behandeld. Wethouder Remco van de Ven moest ondanks een dapper verweer het voorstel terugnemen. Tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst die maandagavond werd gehouden bleek dat ook de gemeenteraad twijfels heeft over het nut en de noodzaak. Met name omdat de realisatie van een verkeersplein tot gevolg heeft dat in 22 kastanjebomen langs de Stationsweg de hakbijl wordt gezet

Door Erik de Bruin

advertentie