‘Mening van de raad draait 180 graden’

Nieuws

,,Vroeger hadden we hier een Sociale Dienst Sliedrecht, maar dat is opgegaan in de Sociale Dienst Drechtsteden. Die wordt bestuurd door wethouders uit de regio. Ideeën van de SCD moeten worden geaccordeerd de Drechtraad, die in haar besluitvorming wordt geadviseerd door de commissie Welzijn zorg en inkomen, waarin twee vertegenwoordigers per gemeente zitten. Voor Sliedrecht waren dat Marlijn Dekker en ik”, legt Visser uit.

Visser stapt uit regionale commissie SLIEDRECHT - Hanny Visser-Schlieker is het helemaal zat. De PROSliedrecht-politica vertegenwoordigde sinds maart 2006 de Sliedrechtse raad in de commissie Welzijn, zorg en inkomen van de Drechtsteden, maar onlangs diende ze bij burgemeester Martin Boevée haar ontslag in. In haar ontslagbrief schrijft ze: ‘Helaas heb ik geconstateerd, dat de mening van de raad van Sliedrecht 180 graden kan draaien, nadat er bijeenkomsten zijn geweest van de zogenaamde regio-fracties’. Aan Het Kompas Sliedrecht vertelt ze haar verhaal.

Door Marjanne Dijkstra

Tot zo ver geen probleem, maar de problemen begonnen bij de uitwerking van de wet Werk en Bijstand, meent Visser. ,,Mensen die langdurig in de bijstand zitten, krijgen een langdurigheidstoeslag. Die krijg je pas na vijf jaar in de bijstand. Zelfs de regering had door dat dat niet zo’n sociale maatregel is en heeft alle sociale diensten toestemming gegeven om de langdurigheidstoeslag al na drie jaar uit te keren. Dat moeten de diensten wel zélf regelen. De Sociale Dienst Drechtsteden houdt die termijn om puur financiële redenen op vijf jaar. Na een hoop roering waarbij raadsleden brieven kregen van FNV en de regionale cliëntenraad heb ik tijdens een informerende raadsvergadering in Sliedrecht gevraagd met welke boodschap ik op stap ging voor de adviescommissie. Uiteindelijk diende de PvdA tijdens de gemeenteraad een amendement in om de langdurigheidstoeslag te verlagen van vijf naar drie jaar. Iedereen was het daarmee eens en met die boodschap kon ik naar de adviescommissie. Twee dagen later was in een overleg van de regionale PvdA besloten om de vijf jaar-termijn te handhaven en ook de regionale SGP, ChristenUnie en CDA sloten zich daarbij aan.”

Dat was het punt waarbij voor Visser alle deuren dicht gingen. ,,Weet je, ik hoef mijn gemeenteraad niet om advies te vragen. Ik kan in die adviescommissie van alles zeggen, maar ik bén vertegenwoordiger van de gemeenteraad. Maar als we eerst het ene beslissen en binnen 48 uur is de situatie heel anders, dat gaat ten koste van onze geloofwaardigheid. Ik heb niet meer het gevoel dat ik de raad van Sliedrecht vertegenwoordig in die commissie. Natuurlijk heb ik heel erg getwijfeld of ik uit de adviescommissie moest stappen. Het voelt of ik alle uitkeringsgerechtigden in de steek laat. Het meest trieste is dat het in de hele regio gaat om een bedrag van 250.000 euro wat het de regio zou kosten als al na drie jaar die langdurigheidstoeslag wordt uitgekeerd. De regio heeft een omzet van tweehonderd miljoen en toen er zeven miljoen verdampte bij Landsbanki werd geen traan gelaten en aan automatisering wordt vier miljoen extra uitgegeven. In de raad zitten mensen die een hogere raadsvergoeding krijgen dan een bijstandsuitkering is.”

Het zit Visser hoog. Ze maakte ooit van dichtbij mee hoe moeilijk mensen met een bijstandsuitkering het hebben. ,,Ik weet hoe mensen met een uitkering moeten worstelen. Wie een bijstandsuitkering heeft, moet zoveel mogelijk zijn eigenwaarde behouden en eigen functioneren bepalen. Die groep moet je beschermen. Maar ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Sliedrecht is namelijk gerechtigd een stukje lokaal beleid uit te voeren. Ik denk dat in Sliedrecht toch voldoende draagvlak is om voor ons dorp de invoering van de langdurigheidstoeslag terug te brengen tot drie jaar. Dat heb ik door het amendement van de PvdA gevoeld en daar vecht ik voor.”

advertentie