Bodemexpositie in Baggermuseum

Nieuws

Conservator van het Baggermuseum Hans Wijn legt uit. ,,De wisselexpositie is samengesteld in samenwerking met Fugro, een bedrijf dat grondmechanisch onderzoek doet. De mensen van Fugro onderzoeken de zeebodem en meten hoe de bodem er uit ziet. Ze bepalen dan of de bodem bestaat uit bijvoorbeeld klei of rotsgrond en hoe het bodemlandschap er verder uitziet. Dat brengen ze in kaart en spelen ze door naar de baggerbedrijven die, in de wetenschap welke grondsoort er in het gebied dat ze moeten baggeren ligt, vervolgens weten welke apparatuur ze mee moeten nemen.”

‘Zonder Fugro zijn baggeraars bijna blind’ SLIEDRECHT - Net zoals de aarde bestaat uit laagland en bergen, zo is de zeebodem ook niet vlak. Ook onder het water komen diepe dalen en hoge bergen voor. Op zich niet iets waar iemand zich snel druk om maakt, maar baggeraars doen dat wel. Voor hen is het van groot belang hoe de zeebodem er uit ziet en uit welk materiaal de bodem bestaat. Het ingenieursbedrijf Fugro onderzoekt de zeebodem en vertaalt dat in kaarten die gebruikt worden in de baggerindustrie. ‘Meten is weten’ dus en dat is de titel van de nieuwe wisselexpositie van het Baggermuseum in Sliedrecht. Klaas Wester, president-directeur van Fugro, opent donderdag de tentoonstelling van panelen met foto’s, bodemkaarten, oude meetinstrumenten maar ook een staaltje van de nieuwe technieken. Die zijn vanaf vrijdag daar te bezichtigen voor het grote publiek.

Door Marjanne Dijkstra

In vroeger tijden moesten baggeraars maar gokken hoe de bodem van de zee er uitzag of op onderzoek met handapparaten zoals afstandsmeters, dieptemeters, sextanten en deccameter, legt Wijn uit. ,,Tegenwoordig bestaan er schepen waar apparaten onder hangen die met seismologisch onderzoek en signalen de bodem in kaart brengen. Ook wordt met vliegtuigen gewerkt die de bodem kunnen afspeuren. Aan de hand van al die gegevens maakt Fugro driedimensionale kaarten waarop de grondsoort en hardheid van de bodem en de hoogteverschillen op de bodem te zien zijn.”

Wijn meent dat bodemonderzoek onmisbaar is voor de baggerindustrie. ,,Het is heel iets anders of je als baggeraar aan de slag moet met zand, kalksteen of rots. Als je de hele wereld over reist om te baggeren wil je niet je neus stoten en het verkeerde gereedschap bij je hebben. Het scheelt een hoop tijd en geld als je weet dat je eerst drie meter zand weg moet halen en er daarna hard tegenaan moet op tweeënhalve meter graniet. Zonder een bedrijf als Fugro zijn de baggeraars redelijk blind, Fugro heeft zich op dit terrein gespecialiseerd en doet wereldwijd onderzoek naar de staat van de bodem.”

De expositie ‘Meten is Weten’ is tot en met 26 september te bezichtigen in het Baggermusuem aan de Molendijk 204 in Sliedrecht. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.baggermuseum.nl.

advertentie
advertentie