Stapje dichterbij recreatiepark

Nieuws

De belanghebbenden zijn naast de gemeente voetbalvereniging Sliedrecht en de Sliedrechtse Lawn Tennisclub (SLTC), die als het Recreatief Knooppunt daadwerkelijk wordt gerealiseerd naar de overkant verhuizen. Aan de zuidzijde van het spoor (waar zij nu zijn gevestigd) wordt het project Stationspark III uit de grond gestampt. Met als gevolg dat langs de A15 een lang lint aan bedrijven ontstaat waar dat nu wordt onderbroken door met name de uitgestrekte accommodatie van de voetbalclub. Het is de bedoeling dat over het spoor dezelfde ruimte beschikbaar komt. Het grote verschil is uiteraard dat de verenigingen over een veel modernere accommodatie zullen beschikken. De rest van het gebied krijgt een dubbelfunctie. Door een waterplas aan te leggen kan de gemeente acht hectare water bergen, maar het biedt ook mogelijkheden voor een eenvoudige vorm van recreatie met strandjes, bomen en wandel- en fietspaden. Wanneer de provincie Ja zegt is dus op meerdere fronten sprake van een win/win-situatie. De nabijgelegen gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht ondersteunen de Sliedrechtse plannen en hebben tevens zitting genomen in de stuurgroep. Mede omdat ook zij belang hebben bij een recreatieve voorziening voor hun inwoners. Of de provincie Ja zegt is volgens Lavooi moeilijk te zeggen: ,,In diverse landelijke en provinciale rapporten is te lezen dat waarde wordt gehecht aan groene buffers tussen verstedelijkt en landelijk gebied. Aan de andere kant keert de discussie over het Groene Hart telkens terug. Het rapport dat wij hebben opgesteld en waarvan het Recreatief Knooppunt een onderdeel is wordt meegenomen in de discussies en het besluit over de provinciale structuurvisie. De provincie zal een recreatieve knoop moeten doorhakken.” Dat gebeurt waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar. Vandaar dat een lange adem en heel veel geduld een vereiste is. Volgens Lavooi weten de sportverenigingen waar ze aan toe zijn: ,,Ze weten met ons dat het lang zal duren. Ze kennen de termijnen.” Het rapport wordt voordat de provincie de knoop doorhakt wel besproken in de gemeenteraad. De wethouder verwacht dat het op z’n vroegst in mei wordt geagendeerd. Hij denkt dat de raad positief zal reageren. ‘’We maken serieus werk van één van de speerpunten in het collegeprogramma. Het is nu afwachten of het in het provinciale plaatje past.”

Afwachten of het in plannen provincie past SLIEDRECHT - Al heel lang is bekend dat de gemeente over het spoor (tussen de provinciale weg en de Zwijnskade) een zogeheten Recreatief Knooppunt wil realiseren. Het was één van de speerpunten in het collegeprogramma van drie jaar geleden. Realisatie komt in stapjes dichterbij. Deze week wordt een punt gezet achter het rapport van de Stuurgroep Ontwikkelingsvisie Merwedezone. Wethouder Johan Lavooi, één van de leden van de stuurgroep, is positief gestemd. Echter, ook voor hem is het slechts gissen welke troef de provincie straks uitspeelt. Zeker is in elk geval dat de belanghebbenden een lange adem en een flink portie geduld nodig hebben.

Door Erik de Bruin

advertentie