Protestactie voor behoud rechtbank

Nieuws

DORDRECHT - Bij de Rechtbank Dordrecht aan de Steegoversloot wordt dinsdag 21 april een protestmanifestatie gehouden door de advocaten binnen het Arrondissement Dordrecht, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, burgemeesters en overige vertegenwoordigers van de Gemeenten. Het protest richt zich tegen het voornemen van de Minister van Justitie om de Rechtbank Dordrecht terug te brengen tot een zalencentrum en het Arrondissement onder te brengen bij de Rechtbank Rotterdam.

De Tweede Kamer zal zich op 16 april 2009 voor het eerst buigen over de voorstellen van de Minister van Justitie die voorzien in het opheffen van de zelfstandige Rechtbanken in Alkmaar, Zutphen, Dordrecht en Roermond.

,,Het behoud van een eigen Arrondissement Dordrecht met een Rechtbank in Dordrecht is wezenlijk. Gezien het functioneren van de Rechtbank is er ook geen enkel argument om tot opheffing te geraken. Juist de Rechtbank Dordrecht laat zich kennen door korte lijnen, snelle en goede rechtspraak en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Behoud van deze kwaliteiten voor de regio is een maatschappelijk en economisch goed dat niet mag worden onderschat", aldus een woordvoerder namens de protestvoerders.

advertentie