All-inclusive uitgaan doorstaat storm

Nieuws

Tanis doet moreel

appèl: 'Ga er zorg-

vuldig mee om'

SLIEDRECHT - Het plan om all inclusive uitgaan in te voeren bij De Bios heeft de storm doorstaan. Woensdag 9 september schoof wethouder Hans Tanis namens de gemeente met eigenaar Marcel Korevaar aan de tafel om de haken en ogen aan het plan te bespreken. Zo werd van diverse kritische kanten geopperd dat het plan alcoholmisbruik in de hand zou werken. Korevaar heeft echter de wethouder kunnen overtuigen van het feit dat hij hier zelf ook goed van doordrongen is en daarom een uitgebreid pakket maatregelen heeft samengesteld om dit gevaar te ondervangen. Tanis spreekt daarom van 'een goed gesprek'. ,,Ik heb vertrouwen gekregen dat Korevaar er op een goede manier mee omgaat. Van mijn kant heb ik benadrukt dat we het project zeer kritisch zullen volgen. Juridisch hebben wij geen mogelijkheden dit initiatief te verbieden, als we dat zouden willen. Wij kunnen alleen een moreel appèl doen: 'ga er zorgvuldig mee om'.

Marcel Korevaar heeft met zijn nieuwe formule (entree, entertainment én gratis drinken voor 25 euro) aardig wat commotie veroorzaakt. Zelfs landelijke media als radio 538 besteedde aandacht aan het onderwerp. Het Nederlands Instituut van Alcoholbeleid (STAP) riep op de plannen te herzien en vroeg de gemeente nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid te nemen. Tanis: ,,Natuurlijk staat deze formule haaks op ons gemeentelijk beleid. Met de campagne 'Verzuip jij je toekomst?' hebben wij juist ingezet op ontmoediging. Maar nogmaals, wij hebben geen wettelijke middelen dit tegen te gaan. Wél zijn wij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en daarom zullen we dit project op de voet volgen."

Volgens Marcel Korevaar zal het wel meevallen met de alcoholmisbruik. ,,Het is niet zo dat men het maar op een zuipen kan zetten. De bezoekers krijgen een polsbandje, waarmee ze aan de bar één consumptie per keer kunnen halen. Daarnaast staat in de voorwaarden op het entreebewijs dat mensen die te veel gedronken hebben uit de gelegenheid worden geweerd. Het is bovendien niet eens in mijn belang dat mensen te veel consumeren. Verder is het zo dat wij er bewust voor hebben gekozen ons te richten op een ouder publiek vanaf 20 jaar, dat verantwoordelijk omgaat met alcohol, en door het polsbandje kan het publiek niet in en uit lopen in de zaak, waardoor de overlast binnen de perken zal blijven. Mocht het toch gebeuren dan hebben we uitstekende beveiliging en al meer dan 20 jaar ervaring in dit vak, dus we verwachten dat het alleen maar een succes kan worden. Het is een beproefd concept in binnen- en buitenland en ik heb eerlijk gezegd nog nooit van de geopperde problemen gehoord”, aldus Marcel Korevaar.

Korevaar kijkt tevreden terug op de eerste zaterdagavond. ,,Het uitgaanspubliek van twintig jaar en ouder wil vooral niet met jongeren van zestien tot achttien jaar uitgaan. Dat was belangrijker dan de discussie dat het all-inclusive concept overmatig alcohol gebruik in de hand helpt. We hebben wel veel jongeren van onder de twintig jaar moeten weigeren, die toch op het all-in concept afkwamen. Maar onze mensen aan de deur waren onverbiddelijk. We hebben duidelijke richtlijnen afgesproken met Tanis en we hebben die dan ook nageleefd.

Bezoekers hebben redelijk geconsumeerd; een gemiddelde van acht drankjes per persoon. Opvallend was dat veertig procent van de consumpties uit frisdrank bestond. De dames dronken voornamelijk exotische mixdranken en energydrinks. Bij het verlaten van de discotheek hebben we geen overlast gehad op straat. Dit behoort ook tot de doelstelling van het concept. We benadrukken dan ook dat het concept gebaseerd is op uitgaan voor 20 +ers, en niet dat het draait om overmatig alcoholgebruik. Bij uitgaan hoort een drankje, maar dat is niet het belangrijkste van de avond."

Op deze site peilen wij uw mening: Werkt de all-inclusive formule van De Bios alcoholmisbruik in de hand? Breng uw stem uit (de polll is te vinden op de voorpagina van www.kompassliedrecht.nl).

advertentie