Thema-avond 'Omgaan met gebroken gezinnen'

Nieuws

H'VELD-G'DAM - Het Pastoraal Maatschappelijk Werk van Rivas Zorggroep houdt donderdag 24 september samen met de kerken uit de regio een thema-avond over omgaan met gebroken gezinnen. De thema-avond vindt plaats vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum, Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam.

Leo Aalders, coördinator van het Pastoraal Maatschappelijk Werk licht het thema toe: ,,Tijdens de thema-avond wordt gesproken over wat een 'gebroken' gezin betekent voor de gezinsleden. Hierbij gaat het om de maatschappelijke, psychologische en pastorale consequenties van een gezinsbreuk voor de gezinsleden en betrokkenen. Ook wordt aandacht besteed hoe men hiermee het beste kan omgaan. Hierbij kunnen zowel Maatschappelijk Werk als de kerk hulp bieden."

Tijdens de avond gaat Maria Vermeulen, jeugdpreventiewerker van het SGJ Christelijke Jeugdzorg, in op de hulpverlening aan gebroken gezinnen door de professionele instanties. Rook Verkaik, kerkelijk werker in Hardinxveld-Giessendam, geeft een inleiding over de pastorale aspecten.

Ouderlingen, diakenen, predikanten en geïnteresseerden van alle kerken uitgenodigd die ten westen liggen van de denkbeeldige lijn Langerak - Gorinchem. Daarnaast is iedereen uit dit gebied die zich betrokken en geïnteresseerd weet in dit onderwerp van harte welkom. In het voorjaar 2010 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor het gebied ten oosten van deze lijn. Deze samenkomst is een vervolg op de eerder georganiseerde avonden in 2008 rond het thema 'financiële problematiek en hun sociale samenhang'.

De zaal van het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam is open vanaf 19.45 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten tot 22.30 uur.

advertentie