Waterschap Rivierenland houdt lasten stabiel

21 september 2009 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT - De tarieven voor de waterschapslasten zullen de komende jaren slechts beperkt (gemiddeld 2,6% per jaar) stijgen, ondanks de extra inspanningen voor waterbeheer, rioolwaterzuivering, de gestegen pensioenlasten en de gevolgen van de economische crisis. Dat staat in de voorjaarsnota die het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 18 september heeft vastgesteld. In deze nota zijn de doelstellingen en de plannen voor de periode 2010 - 2014 opgenomen met de daaraan gekoppelde kosten en de ontwikkeling van de belastingtarieven voor deze planperiode.

Het waterschap is tot het uiterste gegaan om de tariefstijging te beperken. De gehele zomer is gezocht naar financiële ombuigingsmaatregelen. Reden waarom de voorjaarsnota pas nu aan het algemeen bestuur kon worden voorgelegd. Zo zijn investeringen van circa €14 miljoen over een langere periode uitgesmeerd en is een kostenreductie gerealiseerd van €2,8 miljoen door ondermeer een gunstiger aanbesteding van het wegenonderhoud, het verlagen van de advertentiekosten en sponsoringbijdragen en het schrappen van het collectieve opleidingstraject voor het management. Ook de personeelsvoorzieningen zijn versoberd. Dit alles zonder de wettelijke taken van het waterschap te veronachtzamen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie