IHC Merwede en Bakker Sliedrecht tekenen overeenkomst

Nieuws

SLIEDRECHT - IHC Merwede en Bakker Sliedrecht zijn deze week een overeenkomst aangegaan om wereldwijd de klanten lokaal te assisteren, te beginnen in China. Vanuit het bestaande Regionale IHC Merwede service center in Tanggu (P.R. of China) zullen de Chinese klanten naast de gebruikelijke operationele activiteiten, ondersteund worden door service experts, die zich gespecialiseerd hebben in elektrische systemen. Deze experts hebben, zowel bij IHC Merwede als bij Bakker Sliedrecht, hun training en expertise verworven en zullen ondersteund worden met de kennis uit beide organisaties.

,,Deze samenwerking zal resulteren in het nog sneller helpen van klanten met elektrische problemen. Er zal in de regio en tijdzone van de klant zelf volledige expertise aanwezig zijn. De bemanningen van de Chinese schepen kunnen de problemen die zij tegenkomen in hun eigen taal toelichten, waardoor de kennis van beide expertbedrijven nog meer toegankelijk gemaakt wordt. Vooralsnog concentreert men zich op de baggermarkt, in de toekomst kunnen ook zeker andere marktsegmenten, bijvoorbeeld de offshoremarkt, bediend worden met deze vorm

van support", licht een woordvoerder van IHC toe.

Vanuit IHC Merwede past deze samenwerking goed in haar strategische beleid om klanten ook tijdens de operatie van de door IHC Merwede gebouwde schepen te assisteren. Hierdoor is het mogelijk maximale performance te realiseren tegen minimale kosten gedurende de gehele levenscyclus van schepen. ,,Samenwerking met een vooraanstaande partner als Bakker Sliedrecht bevestigt het streven van IHC Merwede om optimale service en expertise voor de klanten beschikbaar te stellen", vervolgt de woordvoerder. ,,De samenwerking betreft de opzet van een gezamenlijke pool van Chinese engineers, die gespecialiseerd zijn in elektrische systemen en die getraind en ondersteund worden vanuit beide bedrijven. Hierdoor zal zowel tijdens, als na de garantieperiode optimale support beschikbaar zijn voor de Chinese klanten."

Zowel IHC Merwede als Bakker Sliedrecht verwachten dat deze samenwerking verder uitgebreid zal worden naar andere regio’s en extra soorten dienstverlening, zoals op het gebied van Condition Monitoring. Met deze dienst kan voorkomen worden, dat de operatie onverwacht stil komt te liggen door het tijdig uitvoeren van onderhoud of reparatiewerkzaamheden.

advertentie