Veiligheid en milieu belangrijk voor de toekomst van Sliedrecht

Nieuws

SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht vinden dat de gemeente in de toekomst meer aandacht zou moeten besteden aan de onderwerpen veiligheid en milieu. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) over de toekomst van Sliedrecht en de mening van de inwoners over de visie Sliedrecht 2010 en verder, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

De visie Sliedrecht 2010 en verder, waarin de thema’s watergericht, innovatief en betrokken bij elkaar centraal staan, is bij een deel van de inwoners bekend (30 procent). Een meerderheid van de inwoners (72 procent) het eens met de keuze van deze drie thema’s. Zo vindt 88 procent dat Sliedrecht de dorpse identiteit moet behouden en een meerderheid vindt ook goede zorgvoorzieningen en onderwijs belangrijk. Uit het onderzoek van het OCD blijkt dat de helft vindt dat de maritieme sector alle ruimte moet krijgen.

De inwoners geven aan veiligheid en milieu belangrijker te gaan vinden. De gemeente Sliedrecht moet meer aandacht schenken aan vandalisme, overlast van jeugd en verkeersveiligheid. Onder milieu valt niet alleen de zorg om de luchtkwaliteit veroorzaakt door de Derde Merwedehaven, maar ook groenvoorziening, parken en energiebesparing.

De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt om het gemeentelijke beleid en mogelijk ook de visie ‘Sliedrecht 2010 en verder’ aan te passen.

Het volledige rapport is te downloaden van de website: www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl.

advertentie
advertentie