Openbare adviesvergaderingen Programmaraad ZHZ

Nieuws

REGIO - De programmaraad Zuid Holland Zuid heeft op donderdagavond 26 november zijn jaarlijkse radio-advies-vergadering en op donderdagavond 3 december TV-advies-vergadering. Tijdens deze avonden bespreekt de programmaraad de aanbieders van radio en televisiezenders. Die beide adviesvergaderingen in het stadhuis van Dordrecht zijn voor iedereen toegankelijk. Ook is er gelegenheid om kort iets te zeggen ten voordele van een aanbieder.

Aanmelding is tot een week tevoren mogelijk via het e-mailadres info@prghz.nl. Bij aanmelding moet aangegeven worden of gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht. De voorzitter bepaalt in overleg met de programmaraad de voor de gasten totaal beschikbare spreektijd (max. 5 min.), de volgorde van sprekers en de per spreker maximaal toegestane spreektijd.

Naar aanleiding van deze advies-vergaderingen stelt de raad het radio- en televisieadvies aan UPC Nederland op, voor het seizoen 2010-2011. Het adviestraject voorziet na deze twee openbare avonden in een afrondende besloten vergadering op 15 december. Daarna zal het conceptadvies ter visie worden gelegd, voordat het per 1 februari wordt aangeboden aan UPC-Nederland.

Opgave voor de openbare radio-advies-vergadering op 26 november en/of de TV-advies-vergadering op donderdagavond 3 december- beide tussen 19.30 en 22 uur in het stadhuis van Dordrecht: email info@prgzhz.nl.

advertentie
advertentie