Plan Windroos

22 december 2009 om 00:00 Nieuws

Dinsdag 24 november 2009 was er een discussieavond in De Lockhorst betreffende het plan het Winklerplein te moderniseren en er een gezellig Winkelcentrum van te maken. De huidige situatie wordt nogal aangetast, omdat het plein bijna geheel in beslag wordt genomen door geparkeerde auto’s en ervan enige gezelligheid geen sprake is.

Dit luxe probleem is ontstaan, omdat de aan het plein gelegen bedrijfspanden goed functioneren en veel publiek trekken.

De middenstanders zijn er in hoofdzaak bij gebaat dat het parkeerprobleem zou worden opgelost. In de opdracht aan de projectontwikkelaars is echter als voorwaarde gesteld, dat de huidige parkeersituatie niet mag worden verstoord, gratis parkeren op straatniveau moet blijven.

Het nu gepresenteerde plan heeft aan deze voorwaarden zo goed mogelijk voldaan, met als gevolg dat er dan niets wordt verbeterd.

Indien dit plan wordt gerealiseerd zijn de gevolgen:

A. De verkeerschaos zal groter worden, vooral als het rekeningrijden wordt ingevoerd. De aanschaf van auto’s wordt een stuk goedkoper en stadsverkeer heeft geen last van rekeningrijden, dus komen er nog meer auto’s.

B. Rondom het Winklerplein worden panden gesloopt en vervangen door hoogbouw, er is zelfs een torenflat van 15 lagen gepland. Welke Sliedrechtenaar zit daarop te wachten. Het is een puur commerciële keuze.

Het lijkt mij dat de tien winkelpanden aan de noordzijde met een facelift zijn op te knappen, hoewel het vloeroppervlak van 6,98 x 29,91 meter uiterst ongunstig is om een geschikte verkoopruimte te maken. De toegang tot de bovenwoningen is volkomen uit de tijd.

De beste oplossing zou zijn twee panden bijeen te voegen, zodat je vijf betere verkoopruimten kan creëren met voldoende berging aan de achterkant en de gevels aan te passen aan de geplande nieuwbouw, waarbij de luifels worden vervangen door ruime balkons.

De verkeerschaos zal vooral in de bouwfase geweldig zijn. Alle omliggende straten zijn dan volledig bezet met auto’s, soms twee rijen dik met het gevolg dat de verkoopwaarde van de panden flink in waarde daalt.

Ook na alle bouwfasen zal dit het gevolg zijn. De verkeersnota’ s die nu worden gehanteerd, zullen vermoedelijk naar twee auto’s per gezin gaan. Dit betekent dat bij een gezin met twee volwassen kinderen als regel vier auto’s voor de deur staan.

Windroos stelt dat zij niet verantwoordelijk is voor de parkeerproblemen in omliggende straten. Dat is correct, maar hun miljoenenplan lost ook niets op bij het Winklerplein en dat geeft toch ook weinig voldoening.

Wat zouden nu nog verbeteringen kunnen zijn in het miljoenen project.

1. Een parkeergarage onder het plein, waarvan de Gemeente Sliedrecht aangeeft dat het onbetaalbaar is, maar in alle winkelcentra is het parkeerprobleem daarmee opgelost. Het zou dan in fasen gebouwd kunnen en moeten worden. Je kunt het gehele Winklerplein niet één of twee jaar overhoop gooien.

2. De hoogte in. Een parkeervloer op kolommen op circa drie meter, bereikbaar met een lift of door middel van op- en afritten. Daarbij op straatniveau parkeergelegenheid voor mindervaliden et cetera. De markt heeft dan gelijk een dak boven zijn hoofd. Dit plan is leuk aan te kleden, met enkele paviljoens, bankjes, een prachtige fontein en wat groen. Mogelijk zijn dan ook nog de bestaande kiosken in te passen.

3. AH verplaatsen naar een locatie waar meer ruimte is. Dit lijkt rigoureus, maar als op den duur op het Plein het parkeren betaald moet worden, verliest AH veel klanten. De huidige locatie behoudt zijn waarde en kan dan geschikt worden gemaakt voor kleine ondernemers. AH zou nu al moeten beginnen met het promoten van fietsklanten. Ik schat dat de helft met de fiets zou kunnen winkelen. In plaats van airmiles kunnen ze wellicht bonnen verstrekken, waarop je op den duur goedkoop een fiets met (zijtassen) bij AH zou kunnen aanschaffen. Fietsen in een opvallende kleur zijn ook nog een leuk reclamemiddel. Er dient een goede overdekte rijwielstalling te komen met een gesloten achterwand op het westen.

4. Op het kruispunt Rembrandtlaan / Frans Halsstraat moet een rotonde komen, zodat het Openbaar Vervoer niet via een voetgangersgebied moet keren. Er wordt in Het Plan zoveel gesloopt, dat er hier voldoende ruimte voor is te creëren.

Dit is mijn visie op het Plan Windroos en ik ben benieuwd naar de reacties op mijn schrijven.

G.H. Beenhakker

Sliedrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie