MEE actief in Autismeweek

Nieuws

DRECHTSTEDEN - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. In navolging van Wereld Autisme Dag hebben Het AutismeFonds en de Nederlandse Vereniging voor Autisme de eerste Nederlandse Autismeweek van 2 tot en met 10 april opgezet. MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden houdt in dit kader een inloopmiddag over autisme op woensdag 7 april, van 14.00 tot 17.00 uur op het kantoor van MEE aan de Spijksedijk 28G, in Gorinchem.

Er zijn consulenten aanwezig die meer kunnen vertellen over autisme en aan wie alle vragen over autisme en de werkwijze van MEE gesteld kunnen worden. Om 14.30u wordt een presentatie gehouden over autisme en de manier waarop MEE ondersteuning biedt aan mensen met een autismestoornis. Tevens worden de hele middag DVD’s vertoond over autisme in al haar verschijningsvormen, zijn er folders om mee te nemen en boeken en methodes om in te kijken.

MEE organiseert ook cursussen over het autisme spectrum stoornis. Voor meer informatie over autisme en de ondersteuning van MEE Drechtsteden of de cursussen kunnen belangstellenden terecht bij het Servicebureau van MEE Drechtsteden, via 0900 2020672 (lokaal tarief). Een e-mail sturen kan ook, naar servicebureau@meedrechtsteden.nl of kijk op de website www.meedrechtsteden.nl.

advertentie