Bouw compressorstation kan uiteindelijk van start

Nieuws

WIJNGAARDEN - De bouw van het gascompressorstation in de polder van Wijngaarden kan zo goed als zeker daadwerkelijk in gang gezet worden nu door een uitspraak van de Raad van State deze week de laatste juridische hindernis uit de weg is geruimd en de gemeente Graafstroom de benodigde bouwvergunning kan afgeven. Zodra dit een feit is wordt begonnen met het heien van de funderingspalen. Dit tot tevredenheid van opdrachtgever Gasunie, die alle voorbereidende werkzaamheden nu heeft afgerond.

Door Johan Heijkoop

Het negen hectare grote terrein aan de N214 is volledig bouwrijp gemaakt, inclusief een stalen damwand over een totale lengte van meer dan een kilometer rondom het gedeelte van ruwweg 300 bij 300 meter waarbinnen de heipalen de grond in moeten. Persvoorlichter Gerben van Dijk legt uit dat nu water uit de bouwput kan worden weggepompt zonder dat de waterstand van het omliggende poldergebied hierdoor wordt verstoord. ,,Bovendien moet het de trillingen bij het heien voor de omgeving verminderen”, zegt hij, daarmee benadrukkend dat Gasunie als goede buur bekend wil staan en overlast voor omwonenden wil beperken.

Met haar uitspraak heeft de Raad van State de voorlopige voorziening opgeheven die door de Stichting Behoud Polders Graafstroom was aangevraagd tegen de door de Provincie Zuid-Holland in februari verleende en ter inzage gelegde milieuvergunning. Dit omdat Gasunie nog geen bedrijfsnoodplan heeft gepresenteerd. Volgens Carel de Knegt, voorzitter van deze stichting en tevens direct belanghebbende als omwonende, een noodzakelijke voorwaarde om een milieuvergunning te kunnen verkrijgen. Zonder milieuvergunning ook geen bouwvergunning van de gemeente en dan dus ook geen bouwactiviteiten.

Daar denkt de Raad van State echter anders over. Volgens De Knegt werd het ontbreken van een bedrijfsnoodplan als een klein foutje gezien, dat nog ruimschoots voordat het compressorstation in gebruik zal worden genomen zal kunnen worden hersteld. In elk geval was het onvoldoende grond om de milieuvergunning nog verder te schorsen. Die is dus nu van kracht geworden en het is daarom de logische verwachting dat de gemeente Graafstroom op korte termijn ook de bouwvergunning verstrekt, waardoor niets meer de aanleg van het gasstation in de weg zal staan. Dit tot frustratie van Carel de Knegt, die nu in amper drie weken tijd voor de tweede keer en vorig jaar rond deze tijd ook al eens door de rechter in het ongelijk werd gesteld. ,,Schandalig wat hier gebeurt”, foetert hij. ,,De Raad van State is nota bene zelf overheid, evenals Gasunie, en legt gewoon de regels naast zich neer. Want dat station moet er zo snel mogelijk komen, klaar. De burger heeft hier klaarblijkelijk geen enkele rechtsbescherming. We leven hier in een volslagen rechteloze staat, een bananenrepubliek zou je haast zeggen. Het is vechten tegen de bierkaai”, klinkt het bijna wanhopig. Maar aan het opheffen van de stichting wil hij absoluut nog niet denken. ,,We hebben nog meer pijlen op onze boog. Wat denk je dat er allemaal nog kan komen van het heien van wel 3300 palen! En dan hebben we ook dat omkoopverhaal van de gemeente nog lopen. Die zaak duurt minstens nog zes weken.”

Kortom De Knegt en zijn stichting hebben de strijd nog niet opgegeven. Hij zegt het allemaal zeer kritisch te blijven volgen. Gerben van Dijk op zijn beurt zegt in een reactie dat Gasunie maar hiermee moet zien te leven. ,,Deze mensen maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden en daar is op zich niets tegen”, zegt hij diplomatiek.

advertentie