Proefproject ‘Werken zonder Wachtlijst’ van start in ASz

Nieuws

ZWIJNDRECHT - De polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht gaat volgende week als eerste polikliniek van start met het 1-jarig proefproject ‘Werken zonder Wachtlijst’. Doel is het terugdringen van de poliklinische toegangs- en wachttijden voor patiënten. Als de proef succesvol is, gaan mogelijk ook andere poliklinieken binnen het ziekenhuis van de ervaringen gebruikmaken. De strijd tegen het wachten wordt vooral aangegaan door verbetering van logistieke processen.

Toegangstijd is de periode tussen de doorverwijzing en het eerste bezoek van de patiënt aan de specialist. Met wachttijd wordt de tijd bedoeld die de patiënt op de polikliniek wachtend doorbrengt door uitloop van het spreekuur. ,,Uit enquêtes en patiënttevredenheidsonderzoeken komen deze beide vormen van wachten al jarenlang naar voren als grote bronnen van ergernis”, zegt coördinator Valerie Blok van de polikliniek Interne Geneeskunde/ MDL in Zwijndrecht. ,,Langere toegangstijden leggen bovendien extra druk op huisartsen, de thuiszorg en de spoedeisende hulp. Daarnaast ziet het er naar uit dat het binnen onze polikliniek de komende jaren alleen maar drukker wordt, onder invloed van onder meer de vergrijzing en de drastische toename van chronische ziekten als osteoporose, diabetes en darmkanker.”

In het kader van haar studie HBO-V deed Blok afstudeeronderzoek naar wachttijden binnen haar eigen polikliniek. ,,De spreekuren zijn vaak maanden van tevoren al volgeboekt. Dat is onwenselijk, omdat de gezondheid van nieuwe patiënten gedurende een lange toegangstijd kan verslechteren, maar ook omdat werkdagen voor specialisten en polimedewerkers steeds langer worden en wij steeds minder ruimte hebben om flexibel met onverwachte situaties om te gaan. Voor ons is de agenda- en werkdruk al te hoog geworden om zelf nog aan structurele oplossingen voor dit probleem te kunnen werken.”

Blok adviseerde in haar scriptie dan ook om hulp van buitenaf in te roepen. Daaraan gaf de medische staf van het ziekenhuis gehoor. Op vrijdag 16 april vindt de startbijeenkomst plaats voor het pilotproject ‘Werken zonder Wachtlijst’, waarvoor Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO is ingeschakeld. Blok: ,,CBO heeft hiermee landelijk al goede resultaten behaald in ziekenhuizen. Het instituut helpt de polikliniek om de knelpunten in kaart te krijgen en haalbare doelen te formuleren. Daarnaast is het de bedoeling om meer grip krijgen op de organisatie van de spreekuren, met als resultaat minder drukke wachtkamers en een hogere patiënttevredenheid.”

CBO hanteert hierbij acht principes, waarvan de juiste mix wordt gezocht. Enkele voorbeelden zijn: altijd ruimte vrijhouden voor spoedafspraken, dus de agenda niet volledig volplannen; het aantal wachtrijen voor verschillende ‘typen’ patiënten verkleinen (meer typen patiënten door elkaar op het spreekuur laten komen, maakt het spreekuur flexibeler); zo veel mogelijk neventaken weghalen bij de specialist en onderbrengen bij (bijvoorbeeld) een gespecialiseerd verpleegkundige; het verantwoord terugbrengen van het aantal herhaalbezoeken zonder kwaliteitsverlies.

advertentie