Ouweneels 'Toekomst van de wereld'

Nieuws

SLIEDRECHT - De bekende bijbelleraar Frank Ouweneel geeft op woensdagavond 21 april in de Lockhorst in Sliedrecht de vervolgstudie 'De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel'. Ouweneel zal zijn studie ondersteunen met een beamerpresentatie.

Volgens Frank Ouweneel zijn sommige christenen van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte “koffiedik kijken” is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte vindt Ouweneel, want volgens hem vindt God zelf het thema 'De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel' zó essentieel dat Hij er voor gezorgd heeft dat eenderde van de Bijbel besteed is aan de toekomst. In Dan. 10 : 14 zegt God: ”Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat u in het laatst der dagen overkomen zal; want het is een gezicht aangaande de toekomst”. Jezus leert in Joh. 16 : 13 dat de christen die “luistert” naar “de verkondiging” door de Heilige Geest van “de toekomstige dingen” een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in “hetgeen weldra moet geschieden” (Openbaring 1 : 1).

De studie wordt gegeven op woensdagavond 21 april om 19:30 uur in zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, Sliedrecht. Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen: 0184-421289 / 490320.

advertentie