Sliedrecht moet groener worden

11 mei 2010 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT - Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden. Om dit te bereiken moet het aandeel duurzame energie omhoog en het energieverbruik omlaag. Sliedrecht streeft ernaar dat in 2020 vijfentwintig procent van de ‘energievraag’ door duurzame bronnen wordt opgewekt. Het gezamenlijk energieverbruik van huishoudens en bedrijven moet jaarlijks omlaag met respectievelijk drie en twee procent. Dit alles kan alleen bereikt worden in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente wil hiervoor zelf het goede voorbeeld geven. Dat staat in het “Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011” dat in februari 2010 is vastgesteld door de raad.

Om te komen tot een verhoging van het aandeel duurzame energie wil de gemeente medewerking verlenen aan marktinitiatieven tot opwekking van duurzame energie. Het marktinitiatief van HVC en Eneco om te komen tot een warmtenet op basis van industriële restwarmte wordt door Sliedrecht ondersteund. Om te komen tot een gezamenlijk lager energieverbruik wil de gemeente duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren door in te zetten op goede voorlichting over duurzaam (ver)bouwen en energiebesparen. Particuliere woningeigenaren moeten voor het treffen van energiebesparende maatregelen een aantrekkelijke ‘duurzaamheidslening’ kunnen aanvragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Met Tablis Wonen wil de gemeente goede afspraken maken over het treffen van energiebesparende maatregelen voor hun bestaande woningen.

De bedrijven wil de gemeente stimuleren tot het treffen van al die energiebesparende maatregen met een terugverdientijd van maximaal vijf à tien jaar, waartoe zij in principe ook wettelijk verplicht zijn. In samenwerking met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid wil de gemeente met een doelgroepgerichte aanpak komen tot energiebesparing voor en door kleine bedrijven. In samenwerking met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen streeft de gemeente naar een verduurzaming van haar bedrijventerreinen, te beginnen met bedrijventerrein Nijverwaard.

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven door het treffen van energiebesparende maatregelen voor een vermindering en waar mogelijk verduurzaming van het energieverbruik voor de eigen gebouwen en voorzieningen. De gemeente besteedt de komende jaren onder andere extra aandacht aan een energiezuinigere openbare verlichting, een schoner en zuiniger wagenpark, de realisatie van walstroomvoorzieningen, de realisatie van een hoogwaardig openbaarvervoersknooppunt Station Baanhoek West en de realisatie van energiezuinige nieuwbouw, zoals de nieuw te realiseren Brede School in Baanhoek-West.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie