ABC Opleidingen richt zich op kwaliteit en resultaat

Nieuws

SLIEDRECHT - In een tijd dat nog steeds veel vraag is naar goed (en hoog)opgeleid financieel en administratief personeel, houdt J. Rotte, directeur van ABC Opleidingen in Dordrecht, vast aan zijn visie en strategie: ,,De visie houdt in dat ABC uitgaat van een strakke organisatie, waarbij effectief en efficiënt werken, gericht op resultaat centraal staat. Daarnaast speelt de docent en de planning een voorname rol. Alle opleidingen worden afgesloten met een extern af te leggen examen, zodat alle diploma`s een landelijke erkenning hebben."

Opgericht in 1990 en in de loop van de jaren negentig erkend en aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is ABC Opleidingen niet anders te typeren dan als een bijzonder instituut. ABC Opleidingen bestaat uit twee onderdelen: De Hogeschool waarin de HBO opleidingen VBA / SPD Bedrijfsadministratie, HBO Accountancy en de post HBO opleiding Accountant-Administratieconsulent zijn opgenomen. En het Onderwijsinstituut, waarin naast Basiskennis Boekhouden / Calculatie, Praktijkdiploma Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie ook opleidingen Praktijkdiploma Loonadministratie en praktijkdiploma Bestuurlijke Informatie een plek hebben gekregen.

Binnen ABC Opleidingen is een intern kwaliteitszorgbeleid omschreven. Dit is typerend voor de zogenaamde ABC-cultuur. Rotte: ,,Het mag misschien wat traditioneel overkomen, maar een van de pijlers van ons succes is de focus op enerzijds de kwaliteit van docenten en anderzijds de maximaal mogelijke contacttijd van de verschillende modulen van de opleidingen. De docent is voor mij heel belangrijk. Hij of zij moet in de eerste plaats bekwaam en ook bereid zijn om heel gedegen en effectief te werken aan het overbrengen van de te bestuderen stof. Voor sommige vakken is praktijkervaring van de betrokken docent een absolute voorwaarde.”

ABC kenmerkt zich door contactintensief onderwijs, de hoge kwaliteit van de ruim zestien docenten en een transparante platte organisatie. De opleidingsvisie houdt ook in dat ABC werkt in een structuur met lijnen binnen de organisatie, die uitermate kort zijn. Dit geldt voor lijnen tussen student en docent, maar ook tussen docent en directie en student en directie. Dat maakt het voor ieder van de betrokkenen transparant.

Een belangrijke kwaliteitstoets doorstond ABC in 2008 toen ABC Hogeschool Dordrecht als eerste particuliere opleider van contactonderwijs van administratieve opleidingen door de Nederlandse en Vlaamse Accreditatie Organisatie ( NVAO ) werd geaccrediteerd. Alle Vlaamse en Nederlandse Hogescholen en Universiteiten dienen, om een getuigschrift uit te kunnen reiken aan geslaagde studenten, te voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast wordt in het onderzoek ook een belangrijke plaats ingenomen door het tevredenheidonderzoek onder bestaande en oud studenten. Dit rapport en verdere informatie is te vinden op www.abc-opleidingen.nl.

advertentie