Exen jagen elkaar stuipen op het lijf

Nieuws

‘Over en weer

laten ze elkaar

niet met rust’

H’VELD-G’DAM/SLIEDRECHT - ,,Het is duidelijk dat het sinds de scheiding niet botert tussen u en uw ex-vrouw.” De conclusie van de rechter kan een eufemisme worden genoemd. De 49-jarige Sliedrechter die donderdag voor de rechter moest verschijnen leeft al jaren in onmin met zijn vroegere echtgenote, die in Hardinxveld woont. Ook de relatie met zijn kinderen is tot ver onder het nulpunt gedaald. Zijn 15-jarige dochter heeft zelfs aangifte gedaan van bedreiging en stalking.

De verdachte, die 23 jaar in Hardinxveld heeft gewoond en nu een appartementje betrekt in Sliedrecht, hangt het spreekwoordelijke zwaard van Damocles boven het hoofd. De officier van Justitie eiste een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Bovendien dient hij volgens het OM een vordering van 1500 euro te betalen wegens immateriële schade en mag hij op geen enkele manier in contact komen met noch zijn ex noch zijn dochter. ,,U heeft hen de afgelopen jaren voortdurend de stuipen op het lijf gejaagd waarbij u af en toe drie, vier keer per dag belde en soms zeer grove en dreigende taal sprak”, aldus de officier van Justitie. ,,U pleegt constant inbreuk op hun privacy door stelselmatig langs het huis en de werkplek van mevrouw te rijden. Ze heeft een smeekbede aan de politie geschreven waarin ze vermeldt dat ze de rillingen op haar lijf heeft. Mevrouw kijkt wel honderd keer per dag over haar schouders omdat ze bang is dat u haar lastigvalt. Haar dochter brengt ze dagelijks naar school omdat ze niet alleen durft te fietsen. Het liefst zouden ze willen dat u een verbod krijgt opgelegd in Hardinxveld te komen.” Voordat de raadsman begon aan zijn pleidooi verwees de beklaagde de beschuldigingen naar het rijk der fabelen. ,,Hoe kan ik mezelf hiertegen verdedigen? Het is volslagen nonsens.” Volgens hem zijn de rollen juist omgedraaid. ,,Ik heb al vier keer aangifte gedaan van vernieling van mijn auto en er ligt nu weer een verklaring. In de periode 2002 - 2005 ben ik door mijn ex-vrouw meerdere keren geschopt en geslagen. Op advies van mijn huisarts heb ik daarvan aangifte gedaan. Echter, op het politiekantoor werd ik recht in mijn gezicht uitgelachen.”

Waar het al snel na de scheiding begon te escaleren tussen de twee voormalige echtelieden is inmiddels ook de relatie met zijn dochter en zoon, die beiden bij hun hun moeder wonen, ernstig bekoeld. Zijn zoon zou uit gevoelens van angst geen aangifte hebben gedaan, zo bracht de officier naar voren. Echter, zijn dochter nam die stap wel en beschuldigt haar vader ervan dat hij haar al vier jaar stalkt en diverse keren heeft bedreigd. Waaronder met een ‘ik schiet je dood-beweging’ op een zaterdagavond vorig jaar november in een plaatselijke kroeg. De caféhouder, die als getuige werd opgeroepen, zei daar niets van te hebben gezien. Ook heeft hij niet geconstateerd dat het meisje samen met een vriendin bacardi-cola dronk terwijl dat verboden is omdat ze allebei minderjarig zijn. Dit was voor haar vader aanleiding haar hierop aan te spreken waarna hij haar volgens de andere partij ook zou hebben bedreigd. Hijzelf ontkende dit in alle toonaarden en wees de rechter erop dat ze problemen heeft met alcohol en drugs. Op internet had hij een foto gevonden waarop zijn dochter is te zien met een waterpijp waarin ook iets van drugs verstopt zit. Beide kampen doen er alles aan de ander zwart te maken. De partner van de man wordt volgens hem voortdurend uitgemaakt voor een vrouw van lichte zeden terwijl hijzelf zijn dochter en haar vriendinnen van hetzelfde zou beschuldigen. Dat hij een muntje naar haar heeft gegooid met daarna de opmerking dat ze meer niet waard is, ontkent hij. Volgens de advocaat laten de twee exen elkaar over en weer niet met rust en is van stalking geen sprake omdat beiden de confrontatie opzoeken.

advertentie
advertentie