Schaven aan financiële uitgaven

Nieuws

Theo den Braanker van de SGP-ChristenUnie pleit ervoor al in dit stadium na te denken over de OZB. ,,Zou je het niet voor de komende jaren moeten maximeren?” Zijn fractiegenoot Nico de Jager vroeg burgemeester Martin Boevée of eventueel kan worden bezuinigd op het Baggerfestival. Volgens Boevée zijn geen mogelijkheden tot verschraling omdat het al heel schraal is. Hij wees ook op het bekende feit dat de gemeente vorig jaar omwille van het kostenaspect het besluit heeft genomen het Baggerfestival niet meer jaarlijks, maar twee keer per jaar te organiseren.

Sliedrechtse raad let op de kleintjes SLIEDRECHT - Ofschoon Dick van Meeuwen, die de vergadering voorzat, na afloop kritisch opmerkte dat er te veel technische vragen waren gesteld en er voor Sliedrechtse begrippen relatief kort werd vergaderd, werden afgelopen maandag een aantal nieuwswaardige onderwerpen aangesneden en interessante opmerkingen gemaakt.

Door Erik de Bruin

Hanny Visser - Schlieker van PRO Sliedrecht vroeg zich af of het woningbouwprogramma niet te ambitieus is. ,,Willen we bouwen voor leegstand?” CDA-raadslid Vincent Prins haakte in op de oproep van Connie de Bruin van de Partij voor de Arbeid aan inwoners van Sliedrecht om mee te doen aan de Nacht van de Nacht die komend weekend plaatsvindt. De gemeente draagt haar steentje bij door vanaf elf uur ‘s avonds het licht in het oude en nieuwe gemeentehuis uit te schakelen. Ook de kerktoren is de hele nacht in het donker gehuld. ,,Je zou hier iets structureels mee moeten doen”, aldus De Bruin, die hier later over wil discussiëren met college en raad. Prins stelde voor hier dagelijks een vervolg aan te geven. Hij heeft uitgerekend dat het de gemeente een besparing van duizend euro per jaar oplevert.

“Redden we het hiermee?”, vroeg Marjan Bisschop - Roodbeen (SGP-ChristenUnie) aan wethouder Ad de Waard over het geld dat de gemeente heeft gereserveerd voor gladheidbestrijding. ,,Mijn naam is geen Erwin Krol of Piet Paulusma. Of het een barre winter wordt moeten we afwachten. Mocht het zo zijn dan ga ik ervan uit dat we daar adequaat op inspringen. Als je kijkt naar de afgelopen winter heb ik het gevoel dat we het ten opzichte van andere gemeenten niet slecht hebben gedaan”, aldus de wethouder, die ook kort reageerde op een vraag van dezelfde fractie of er al iets is te zeggen over uitbreiding van sporthal De Stoep. De Waard schudde Nee. ,,Het behoort tot de mogelijk te honoreren grote projecten waar we in de toekomst (lees: 2011, red.) een besluit over nemen. Er zijn geen toezeggingen gedaan.” Op de vraag wat de gemeente kan doen aan het stagnerende leerlingenaantal van het Grienden College antwoordde wethouder Hans Tanis dat de rol van de overheid is beperkt, maar dat er wel aandacht voor wordt gevraagd in regionaal verband.

advertentie
advertentie