'Ziekenhuis alert op signalen kindermishandeling'

Nieuws

SLIEDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis hangt dit najaar op alle locaties posters in de wachtkamers, waarop nadrukkelijk staat vermeld dat het ziekenhuis bij vermoedens van kindermishandeling een melding kan doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Op de poster is een kind met letsel te zien. De bijbehorende tekst luidt: ,,Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ruim 100.000 kinderen mishandeld. Aan het letsel waarmee een kind bij ons komt, kunnen wij niet zien hoe dit is ontstaan. Daarom doen wij ons werk met een gezonde dosis argwaan. Overal in dit ziekenhuis waar kinderen komen, zijn wij alert op de signalen van kindermishandeling. We vragen dóór naar wat er is gebeurd. Bij twijfel ondernemen wij actie volgens onze afspraken met het AMK.''

Deze afspraken met het AMK heeft het ziekenhuis al enkele jaren. Nieuw is echter dat hier nu veel meer openheid over wordt betracht. Kinderarts Onno Graafland: ,,Het blijft lastig om kindermishandeling te benoemen. Iedereen weet dat het veel voorkomt. Maar zodra je in een spreekkamer aan ouders vragen gaat stellen, wordt dit toch al snel gevoeld als een beschuldiging. Met de posters willen wij duidelijk maken dat dit een standaardprocedure is. We doen het bij alle ouders die met een gewond of mogelijk verwaarloosd kind bij ons komen. 'Het wordt niet alleen aan ú gevraagd', is de boodschap.''

Een onderliggend doel is om ouders te stimuleren hulp te accepteren of zelf hulp te zoeken, legt Graafland uit. ,,Dat geldt voor degenen die uit onmacht hun kinderen tekort doen of iets aandoen en dit zelf ook als probleem zien en willen veranderen. Via onze kanalen kunnen wij deze mensen snel en makkelijk naar de juiste hulpverlening loodsen, bijvoorbeeld via een vertrouwensarts van het AMK en een medewerkster van Bureau Jeugdzorg die aan ons ziekenhuis verbonden zijn.''

Het signaleren van kindermishandeling gebeurt op alle afdelingen waar kinderen worden behandeld. In de computer moet een checklist worden doorlopen met vragen over soort letsel, plaats van het letsel, uiterlijk van het letsel, enzovoort. Bij een bepaalde score is sprake van een 'alarm'. Een arts of verpleegkundige kan ook een 'onderbuikgevoel' hebben dat er thuis iets niet in de haak is. Graafland: ,,Het gaat niet altijd om letsel. Het kan ook opvallend gedrag zijn, of slechte verzorging.''

Er zit een stijgende lijn in het aantal signaleringen. In 2010 werden in het Albert Schweitzer ziekenhuis 126 gevallen besproken van mogelijke kindermishandeling, waarvan er 33 daadwerkelijk zijn gemeld aan het AMK. Tot juli dit jaar zijn er al 125 besprekingen geweest en 21 meldingen. Graafland: ,,Dat is niet per se een signaal dat kindermishandeling meer voorkomt, wel dat wij er alerter op zijn.''

De posters worden officieel gepresenteerd tijdens een symposium voor zorgprofessionals dat het Albert Schweitzer ziekenhuis op 29 september houdt over het signaleren van kindermishandeling. Tijdens lezingen en workshops krijgen onder anderen medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, consultatiebureau-artsen, verloskundigen en hulpverleners informatie over het samen bestrijden van kindermishandeling. Graafland: ,,Als ziekenhuis willen wij een verbindende rol spelen, want we moeten dit samen doen. Het doet ons deugd dat al veel externe zorgverleners zich hebben aangemeld.'' Dit laatste kunnen zij nog steeds doen via www.kindergeneeskunde.asz.nl.

advertentie
advertentie