Ook financiële genoegdoening voor Martin Boevée

Nieuws

SLIEDRECHT - Burgemeester Martin Boevée heeft genoegdoening gekregen van Artiflex B.V. Het uitzendbureau moest in juli op de blaren zitten vanwege een onsmakelijke reclameposter waarop de burgemeester was afgebeeld als werkzoekende. Dit in verband met het besluit dat hij 13 april jongstleden heeft genomen in overleg met Commissaris van de Koningin Jan Franssen om tijdelijk terug te treden. Artiflex dacht daar op een ludieke manier een slaatje uit te slaan. Het uitzendbureau - waarvan het hoofdkantoor aan de Kerkbuurt was gevestigd - hing reclameposters op in Sliedrecht. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de burgemeester, die een advocaat in de arm nam en een openbaar excuus eiste. De directie van Artiflex besloot half juli een advertentie te plaatsen in AD De Dordtenaar, De Merwestreek en Het Kompas 'waarin zij haar nadrukkelijke excuses aanbiedt voor de onheuse en onwaardige wijze waarop een foto van de heer Boevée is gebruikt bij een reclamecampagne'. Onderaan de advertentie stond dat de handelwijze ondoordacht en ongepast was. Inmiddels heeft Boevée ook financiële genoegdoening gekregen. Artiflex heeft 2500 euro overgemaakt. De burgemeester schenkt het geld aan twee goede doelen, te weten: 1500 euro aan de Sociale Moestuin in Sliedrecht en 1000 euro aan de actie Sliedrecht Bruist voor Hongerend Afrika. ,,De zaak is nu afgerond", zegt Boevée. ,,Mij is voldoende recht gedaan."

Artiflex neemt ook de proceskosten voor zijn rekening. Het is niet tot een kort geding gekomen. Overigens verwacht Martin Boevée niet dat waarnemend burgemeester Tonny van de Vondervoort al begin september bekendmaakt tot welke bevindingen het onderzoek- en verbeterplan heeft geleid. De gemeente Sliedrecht bracht vorige week naar buiten dat het KPMG-onderzoek meer tijd vergt waardoor eind augustus - de periode die eerst was genoemd - niet haalbaar is gebleken. De verwachting was dat een week later wel duidelijkheid kan worden verschaft. Met name over de positie van de burgemeester, die al ruim vier maanden op een zijspoor staat. Keert hij terug? Heeft hij onrechtmatig gehandeld tijdens het Baggerfestival in 2006? Die twee vragen zullen als eerste worden gesteld waarbij Van de Vondervoort ook haar licht zal moeten schijnen over de politiek-bestuurlijke spanningen in het college. Noch de burgervader noch één van de drie wethouders wil daarover uitweiden. Althans, niet in dit stadium.

advertentie
advertentie