'Ziekteverzuim kan worden voorkomen'

Nieuws

SLIEDRECHT - Als bedrijfsmaatschappelijk werkster begeleidt Dieneke van Mourik zowel werkgevers als werknemers binnen alle soorten bedrijven en (zorg)instellingen. Verder houdt zij zich bezig met coaching, training en teambuilding. Op 1 mei startte ze met haar eigen bedrijf Reposito, dat gevestigd is op het adres Baanhoek 211.

Door Ria Scholten

,,De kosten van ziekteverzuim kunnen behoorlijk oplopen en daarom is het aan te bevelen om 'te werken aan gezond werken''', aldus Dieneke. ,,Voor mijn opdrachtgevers maak ik eerst een analyse van de problemen die zowel aan het werk gerelateerd als psychosociaal kunnen zijn. In sommige gevallen is één gesprek met de betrokken partijen voldoende om de kou uit de lucht te halen. In alle gevallen wordt samengewerkt met de betreffende leidinggevende en zonodig worden ook de P&O afdeling en andere disciplines bij de oplossing van het probleem betrokken. Soms is een langer traject noodzakelijk, dat wat mij betreft niet langer dan zes gesprekken mag duren, omdat wij korte en resultaatgerichte hulp willen bieden.''

,,Bedrijfsmaatschappelijk werk zorgt er op een betrekkelijk eenvoudige manier voor dat het ziekteverzuim wordt beperkt en zelfs wordt voorkomen. Soms stel ik werkgevers voor om een spreekuur in het leven te roepen, dat de werknemers de gelegenheid geeft om eventuele problemen aan mij voor te leggen. Veel werkgevers onderschatten het belang van een stukje persoonlijke aandacht voor hun medewerkers. Oprechte interesse zorgt er voor dat mensen zich erkend en op hun plaats binnen het bedrijf voelen. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer, waardoor de prestaties verbeteren en mensen zich minder snel ziek melden. Korte lijnen zorgen ervoor dat werkgerelateerde problemen direct worden besproken en er snel een duurzame oplossing wordt bereikt.''

,,Als ik word gevraagd voor een coaching traject vindt er altijd een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats'', geeft Dieneke aan. ,,Dit duurt ongeveer een uur en heeft behalve een persoonlijke kennismaking tot doel het vraagstuk en het gewenste einddoel in kaart te brengen. Verder is het belangrijk dat er een klik is tussen coach en opdrachtgever. Als beiden uiteindelijk 'ja' zeggen tegen de samenwerking wordt de eerste sessie ingepland en een begin gemaakt met het opstellen van een coaching contract en het samenstellen van de persoonlijke coaching map met informatie en opdrachten op maat. Mijn opdrachtgevers zijn zowel bedrijven als instellingen. De door mij verzorgde trainingen en teambuilding sessies zijn met name gericht op de sector zorg- en welzijn.''

Uitgebreide informatie over Reposito is te vinden op de website: www.reposito.nl. Dieneke is per email bereikbaar via info@reposito.nl en telefonisch via 06-33798458.

advertentie
advertentie