Waterschappen gaan samen handhaven

Nieuws

SLIEDRECHT - Eén afdeling Handhaving die voor twee waterschappen werkt. Sinds donderdag 29 september is dit een feit. Jan Geluk (dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta) en Roelof Bleker (dijkgraaf Waterschap Rivierenland) hebben in Kinderdijk hun handtekeningen geplaatst onder de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe afdeling Handhaving werkt in het gehele gebied van de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Handhavers van beide waterschappen zijn bevoegd om in het gehele gebied te werken.

Het landelijke Bestuursakkoord Water ligt ten grondslag aan deze verregaande samenwerking. Het samenvoegen van de afdelingen bespaart de waterschappen jaarlijks ruim 200.000 euro. Daarnaast biedt de integratie kansen op verhoging van de slagkracht en flexibiliteit. Op langere termijn versterkt het de positie van waterschappen als zelfstandige organisaties. Ook biedt de samenwerking voordelen op het gebied van personele zaken zoals meer doorgroeimogelijkheden voor medewerkers en kennisuitwisseling. Dit leidt weer tot een hogere kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid voor inwoners en bedrijven.

Dagelijks controleren medewerkers van waterschappen of dijken en watergangen in orde zijn en of vergunningen worden nageleefd. Waterschappen hebben eigen wettelijke regels waarin precies staat wat wel en wat niet is toegestaan. Deze regels moeten ervoor zorgen dat dijken veilig blijven en het oppervlakte water van goede kwaliteit is. Bij overtreding van deze regels zijn waterschappen bevoegd om maatregelen te nemen.

advertentie
advertentie