Werkgroep DMH wil geen half onderzoek

Nieuws

SLIEDRECHT - Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft een brief geschreven aan alle fracties in Provinciale Staten. De fracties worden verzocht Gedeputeerde Staten opdracht te geven ook de periode van 1993 tot en met 2002 te laten onderzoeken. Daarmee doelend op de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven. GS heeft recent TNO opdracht gegeven een asbestonderzoek uit te voeren. ,,Echter, alleen de jaren 2003 tot en met 2010 worden onderzocht. Wij vinden dat opmerkelijk want in die jaren daarvoor is weldegelijk los asbesthoudend afval gestort." De werkgroep heeft dit commentaar al eerder geuit en zet haar woorden kracht bij door een brief te schrijven dat is gericht aan alle Provinciale Statenleden. ,,We zijn niet tegen een feitenonderzoek, maar wel tegen een half feitenonderzoek", is te lezen onderaan de brief.

advertentie
advertentie