Onderzoek doorstroming A15

Nieuws

REGIO - Het onderzoek naar de doorstroming van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem moet doorgaan. Dat schrijven het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, gemeenten en bedrijven in een brief aan de Tweede Kamer. De ondertekenaars van de brief zijn overtuigd dat met eenvoudige maatregelen veel verlichting van de verkeersdrukte mogelijk is. Een groot deel van het traject is al voorbereid op een verbreding naar twee keer drie rijstroken.

,,De hele Mainport Rotterdam, inclusief de Drechtsteden, heeft belang bij een betere doorstroming van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Het fileprobleem is nu al groot en het zal alleen maar verergeren. Dit is zeer frustrerend voor de economische ontwikkeling en voor de leefbaarheid van onze regio", zegt Sjoerd J. Veerman, portefeuillehouder bereikbaarheid van de Drechtsteden. ,,Het effectief benutten van het aanwezige wegoppervlak zou al aanzienlijk bijdragen aan een soepelere doorstroming van het verkeer. Een dergelijke oplossing past uitstekend bij het landelijke programma Beter Benutten, waarvoor minister Schultz van Haegen geld beschikbaar heeft gesteld. Tevens kan dit gezien worden als eerste stap in het realiseren van het, door de minister zelf opgestelde, streefbeeld van twee keer vier rijstroken in de gehele randstad, zoals beschreven in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte."

De onbetrouwbare reistijden op het deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem zijn schadelijk voor de economische ontwikkeling van de regio en doen afbreuk aan de groeikansen voor de Rotterdamse haven. Veerman: ,,Bij de besluitvorming over het containertransferium Alblasserdam heeft de minister ook toegezegd om de problemen van de A15 serieus te nemen en een onderzoek te laten doen naar de doorstroming op dit traject." Nu de minister heeft besloten om geen onderzoek te laten doen, roepen de briefschrijvers de leden van de Tweede Kamer op alsnog opdracht te geven tot het onderzoeken van maatregelen om filevorming op het traject tussen Papendrecht en Gorinchem tegen te gaan.

In de Drechtraad en de gemeenteraad van Alblasserdam zijn moties raadsbreed aangenomen die om het onderzoek vragen.

advertentie
advertentie