'Vrouwenmepper' lijdt aan ziekelijke stroonis

Nieuws

SLIEDRECHT - De 31-jarige D.H. uit Sliedrecht zit al ruim een jaar in voorarrest. Omdat de persoonlijkheidsonderzoeken nog niet waren afgerond en telkens nieuwe vragen opriepen is zijn zaak het afgelopen jaar diverse keren uitgesteld. Afgelopen dinsdag moest hij zich in een urenlange zitting eindelijk verantwoorden voor de Meervoudige Kamer in Dordrecht. De publieke belangstelling was groot. Slachtoffers en familieleden wilden weten wat hem heeft bezield. Nadat één van de rechters de slachtofferverklaringen had voorgelezen barstte de man, die vrijwel alles heeft bekend, in tranen uit. ,,Dit is pijnlijk", zei hij. ,,Ik ben hier stil van. Wat heb ik die meiden en hun ouders aangedaan?"

Door Erik de Bruin

Degenen die deze zitting bijwoonden zijn niet veel wijzer geworden over de reden van zijn handelingen. In een tijdsbestek van vier maanden heeft H. zestien vrouwelijke fietsers geslagen en/of geduwd. Waarvan elf keer in de maand november. Waarom de Sliedrechter dat deed kon hij niet uitleggen. Hij zocht naar een verklaring: ,,Het is een drang geweest die ik zelf niet kan omschrijven. Elke keer had ik spijt, maar tot mijn stomme verbazing ben ik toch doorgegaan. Ik ben nog steeds aan het bedenken: Waarom?"

Ook de twee bedreigingen, de poging tot aanranding en de werkelijke aanranding die in de tenlastelegging stonden gaf hij voor het grootste deel toe, al vond hij dat sommige slachtoffers in hun verklaringen olie op het vuur hadden gegooid. Na zijn arrestatie op 25 november 2010 werd de man in de media omschreven als vrouwenmepper. Daar had ook meidenmepper kunnen staan. ,,Sommige slachtoffers waren erg jong", las de officier van Justitie voor in haar requisitoir. ,,Hij heeft een meisje van twaalf twee klappen gegeven en een meisje van veertien zo hard geslagen dat ze even bewusteloos was. Een aantal slachtoffers is van de fiets gevallen. Dat hij dit zijns inziens niet met voorbedachte rade heeft gedaan, spreek ik tegen. Het gebeurde inderdaad vanuit een drang, maar niet impulsief. Hij wist van tevoren wat hij ging doen en heeft dus bewust gehandeld." Ze eiste een onvoorwaardelijke celstraf van dertig maanden met aftrek van voorarrest. Als de rechtbank dit over twee weken als vonnis uitspreekt betekent dit dat hij over anderhalf jaar de gevangenis mag verlaten.

Als het aan het OM ligt krijgt hij ook TBS opgelegd. Volgens klinisch psycholoog Jan Derksen, professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en naar voren gebracht door de advocaat van de beklaagde, heeft opname in een TBS-kliniek geen zin. Ten overstaan van de rechters legde hij uit dat het nutteloos is iemand met zo'n laag IQ ('hij behoort qua intelligentieniveau tot de vier procent aan de onderkant van de samenleving') te behandelen. ,,Veel beter is het hem na zijn straf intensief te begeleiden via reclasseringstoezicht." Een hersenscan zou volgens hem ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Volgens de psycholoog en psychiater die hem uitvoerig hebben onderzocht - zij waren ook uitgenodigd voor de zitting - is het recidivegevaar te hoog en zijn er wel behandelmethodes voorhanden. Ze gaven aan dat het om een langdurig traject gaat van drie à vier jaar.

H. vertelde de rechters dat hij wil meewerken zodat hij als een 'normale jongen' kan terugkeren in de maatschappij. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het om meervoudige en complexe problematiek gaat. Hij heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis, vertoont antisociale kenmerken en lijdt aan borderline. Om die redenen wordt hij - mede door zijn zwakbegaafdheid - verminderd toerekeningsvatbaar geacht. ,,Bovendien heeft hij een gebrekkige empathie en een gewetensstoornis", aldus de officier van Justitie, die verwees naar de opmerking van de Sliedrechter dat hij nooit de intentie heeft gehad zijn slachtoffers te verkrachten. Een opmerking die hij vaak herhaalde. ,,Alsof hij daarmee zijn daden goedpraat. De vrouwen die hij heeft belaagd geven aan dat ze nog steeds angstig, achterdochtig en onzeker zijn. Ze zijn onverhoeds aangevallen toen ze alleen waren. Het psychische leed dat hij heeft veroorzaakt is groot. Een aantal slachtoffers zegt het vertrouwen in de mensheid kwijt te zijn. Ook de maatschappelijke onrust was groot. Toen hij nog niet was aangehouden waren veel mensen bang en op hun hoede. Er fietste een man rond in Sliedrecht die in het donker jonge vrouwen belaagt."

advertentie
advertentie