Sliedrecht komt ook met A15-motie

Nieuws

SLIEDRECHT - In de Drechtraad en in de gemeente Alblasserdam zijn twee moties aangenomen omtrent de fileproblematiek op de A15. De gemeente Sliedrecht gaat hetzelfde doen. Nadat de VVD-fractie tijdens de opiniërende raadsvergadering had aangegeven volgende week een motie te zullen indienen gaven de andere partijen alvast aan deze te zullen ondersteunen.

Verkeerswethouder Ad de Waard hoorde het goedkeurend aan. ,,Alles is meegenomen. Het kan bijdragen aan een positief effect waardoor de aandacht voor de A15 niet verslapt." Daarvoor had hij uitgelegd dat Sliedrecht weldegelijk een rol heeft gespeeld in de brief die is verstuurd naar minister Schultz van Haegen en de Tweede Kamer-commissie die zich bezighoudt met de fileproblematiek op snelwegen. ,,De brief is opgesteld vanuit de Drechtsteden. Tezamen met de provincie en Havenbedrijf Rotterdam. Ook de portfeuillehouders in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben zich gecommitteerd. Het is dus zeer breed gedragen."

De minister wordt opgedragen onderzoek te doen naar maatregelen om de filevorming tussen Gorinchem en Papendrecht tegen te gaan en daarmee gestand te doen aan de toezegging die ze heeft gedaan bij de besluitvorming over het te realiseren containertransferium in Alblasserdam. Toen beloofde ze onderzoek te laten doen naar de doorstroming op dit traject. Volgens de briefschrijvers is het mogelijk met eenvoudige maatregelen de verkeersdrukte te verlichten. ,,Een groot deel van het traject is al voorbereid op een verbreding naar twee keer drie rijstroken." ,,De A15 zal verbreed moeten worden. Op de lange termijn is dat de beste remedie", zei Michaël Kortbeek onlangs bij een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel in Tiel. Hij is voorzitter van KvK Midden-Nederland. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van een quickscan die de Kamer van Koophandel heeft laten uitvoeren naar reistijdverlies tussen Gorinchem en Valburg. Hieruit blijkt dat de A15 ter hoogte van Rivierenland (tussen Deil en Echteld) haar maximale capaciteit heeft bereikt qua verkeersaanbod. Kortbeek pleit ervoor oplossingen voor de hele A15-corridor te bedenken: ,,Je moet de verkeersopstoppingen over de hele lengte aanpakken!" Een gezamenlijke lobbyorganisatie van bedrijven, vakbonden en belangenverenigingen gaat gericht acties ondernemen om structurele opossingen te realiseren.

advertentie