'De beste wensen' van buurtagent Klaas Blokland

Nieuws

Zachtjes aan schuifelen we naar de drempel die binnenkort zal worden overschreden en ons ineens in 2012 zal doen belanden. Vanaf de eerste minuut van het prille jaar zullen we elkaar weer omhelzen, de handen schudden en de wangen met onze lippen beroeren. Volgens het ingesleten protocol spelen we elkaar alle goeds toe en laten dit vergezellen met de standaard woorden "Gelukkig Nieuwjaar'' of "De beste wensen''. Een aantal knuffels later storten we ons massaal op de zorgvuldig aangekochte munitie welk ons in staat moet stellen om het aangebroken nieuwe jaar uitbundig en met veel passie in te luiden.

Kleurrijke projectielen, bestaande uit bordpapieren kokertjes, gevuld met ontploffende, brandbare en lichtgevende mengsels zullen ons door de eerste uren van het nieuwe jaar heen loodsen. Deels om onze vreugde te illustreren maar zeker ook om, volgens overlevering, boze geesten te verdrijven die ons elk jaar met ellende lastig zouden vallen.

Of het al die voorgaande jaren ons heeft geholpen betwijfel ik, maar we hebben er in ieder geval miljoenen euro's voor over om ons tegen dergelijk onheil vroegtijdig te beschermen.

Voor we het weten is de Nieuwjaarsdag weer voorbij. De handen zijn geschud en er is gezoend en geknuffeld in de euforie van het moment. Gelukwensen zijn ter plaatse bezegeld middels een uitgebreid offer aan Bachus. Nadat de kruitdampen zijn opgetrokken en de schade is vastgesteld, stappen we met gemengde gevoelens over naar de orde van de dag. Want mijnheer Crisis staat immers te trappelen van ongeduld die, volgens de deskundigen, dit jaar vele mensen genadeloos onderuit zal halen. Een kwade geest die ons zal tarten tot misschien wel het uiterste. Een geest die vermoedelijk halsstarrig zal zijn en niet op de loop is gegaan voor ons indrukwekkend vuurwerk. Waarschijnlijk heeft hij lachend toegekeken hoe wij met zinloos geknal onze toekomst hebben willen veilig stellen.

Ik spreek de wens uit dat ie geen poot aan de grond krijgt vanwege… uw positieve houding en sociale betrokkenheid. Ik hoop van harte dat u in het besef blijft leven dat er mensen zijn die u nodig hebben. Uw (vrijwillige) inzet en oprechte aandacht naar jong of oud kan…nee, zal het verschil gaan maken. Mijnheer Crisis zal ons ongetwijfeld in de weg gaan zitten maar anderzijds misschien ons ook gaat uitlokken tot enige bezinning en bewustwording. Ik hoop het.

Wellicht dat we de komende tijd elkaar echt nodig hebben. Dan zullen we moeten gaan bewijzen dat de handdrukken, de zoenen en andere liefdevolle betuigingen tijdens de jaarwisseling in gemeende oprechtheid zijn toebedeeld..

Namens mijn collega wijkagenten Robert, Gerrit, Hans en Barbara en de wijksecretaresses Carola en Corinne, wens ik u een rustige jaarwisseling toe alsmede een gezond en zinvol nieuw jaar.

Klaas Blokland

Wijkagent Sliedrecht

klaas.blokland@zuid.holland.politie.nl

advertentie