Werkgroep blijft een luis in de pels

Nieuws

'We willen alles boven water krijgen'

SLIEDRECHT - 'Het is stil aan de overkant.' In voetbalstadions wordt dit nog wel eens gezongen om de supporters van de tegenpartij te sarren als hun ploeg op achterstand is gekomen. Als in Sliedrecht wordt gesproken over de overkant gaat dit vaak over de Derde Merwedehaven, de afvalberging die al bijna twintig jaar is gevestigd aan de andere zijde van de rivier. Nadat in het baggerdorp vanaf najaar 2009 veel herrie is gemaakt, lijkt het kritische geluid sinds afgelopen zomer een beetje verstomd. Men is in afwachting van. Het Kompas vroeg zich af of dat ook geldt voor Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, die vanaf 1999 een luis in de pels voor de provincie en de exploitant van de stortplaats. De bestuursleden Leo van Andel en Arie de Ruiter kregen een paar vragen voorgelegd.

Door Erik de Bruin

Toen in januari 2011 bekend werd dat in de periode 2002 tot 2010 129.000 ton meer asbesthoudend materiaal onverpakt is gestort dan door de provincie werd verondersteld, hebben jullie aangifte aangedaan. Hoe staat het daarmee? Al iets gehoord van het Openbaar Ministerie?''

,,We hebben onlangs een brief gehad van het functioneel pakket. Omdat we ons verwonderden dat het OM nog geen besluit had genomen, hebben we een e-mail gestuurd. Vervolgens hebben we bericht gehad dat het onderzoek nog loopt. We moeten afwachten.''

,,Het wantrouwen jegens de provincie is onverminderd groot. Vertel eens iets over de 657 bezoekrapporten die jullie willen inzien.''

,,We hoeven ze niet in te zien, tellen is genoeg. Als antwoord op de kritiek dat de provincie als handhavend orgaan van 2002 tot 2010 129.000 ton onverpakt gestort asbesthoudend afval over het hoofd heeft gezien, werd gesteld dat in die periode 657 keer is gecontroleerd. Als dat inderdaad zo is, wat wij zeer betwijfelen, dan zouden er ook 657 bezoekrapporten moeten zijn. Laat ze maar zien! Voorlopig hebben we er pas 42 gehad.''

Jullie hebben een lange adem nodig.

,, Klopt, maar die hebben we ook. De awb-commissie van de provincie heeft ons in september in het gelijk gesteld. Zij heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd ons alle bezoekrapporten ter inzage te geven. GS heeft hier nog geen besluit over genomen en stelt het uit. Wat ze ook mogen doen, maar wij blijven er bovenop zitten. Als een bok op een haverkist.''

TNO voert momenteel in opdracht van de provincie een feitenonderzoek uit naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal vanaf 2003 en laat door een ander onafhankelijk bureau vier asbestmetingen verrichten. Waarvan de eerste in december is geweest, de uitslag was positief. Jullie zijn hier sceptisch over. Waarom?

,,Over de asbestmetingen kunnen we kort zijn. Dat is een farce. Dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen hechten wij geen enkele waarde aan. Als je van te voren weet dat je een flitspaal nadert, ga je langzamer rijden. Het feitenonderzoek kan ons wel deels bekoren. We zijn tevreden over TNO als onderzoeker, maar ontevreden over de opdracht die door de provincie is verstrekt. We vinden het kwalijk dat de jaren voor 2003 niet worden onderzocht. Johan Vollenbroek (de milieuexpert waar gemeente en werkgroep al jaren een beroep op doen, red.) heeft het advies gegeven te kijken of in 2002 los asbesthoudend afval is gestort. Als dat zo is zouden volgens hem ook de jaren ervoor onderzocht moeten worden. Dat advies wordt helaas genegeerd. Wij hebben stortlijsten uit 2002 in handen waaruit klip en klaar blijkt dat in totaal 25.541 ton bouw- en sloopafval is gestort dat asbesthoudend materiaal bevatte. De provincie heeft gelijk dat de vergunning pas in 2003 is verleend. Deze stortlijsten leveren echter het bewijs dat daarvoor al 'onverpakt asbest' werd gestort. Vandaar dat wij vinden dat het onderzoek over de volle lengte moet plaatsvinden, vanaf de opening in 1993. De provincie zal dat misschien niet leuk vinden omdat zij tot 2002 de afvalberging exploiteerde en dus direct aansprakelijk is voor wat toen is gestort. Wij willen echter alles boven water krijgen. We sluiten geen compromis als het gaat om de gezondheid van de omwonenden van de stortplaats. Gezien de incubatietijd van twintig jaar kan een mogelijke asbestbesmetting ook in de jaren 1993-2002 zijn opgelopen.''

advertentie