Serviceflat Drechtstreek zet in op levensloopbestendig wonen

17 augustus 2012 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT - De ServiceResidentie Drechtstreek aan de Lijsterweg in Sliedrecht speelt met een nieuw "levensloopbestendig" woonaanbod in op de terugtrekkende beweging die de overheid maakt uit de ouderenzorg. De overheid zet immers in op - wat men noemt - extramuralisering, waardoor veel ouderen niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een verzorgingshuis. Zij vallen tussen wal en schip. Geert Tieman, directeur-bestuurder van Drechtstreek, legt uit in welk opzicht Drechtstreek zijn visie aanpast om in te spelen op de vergrijzing en de maatregelen van de overheid.

,,In de komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland met meer dan zeventig procent toenemen. De overheid staat nu voor het probleem dat - bij ongewijzigd beleid - de kosten van de AWBZ waaruit ondermeer de ouderenzorg wordt gefinancierd, onbeheersbaar worden. Een van de belangrijkste maatregelen die men daartegen neemt, wordt de 'extramuralisering' genoemd. Daardoor komt een oudere niet meer, of althans heel moeilijk, in aanmerking voor zorg mét verblijf in bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Voor veel senioren is het in de eigen woning blijven wonen echter geen optie meer. Zij hebben behoefte aan een meer 'levensloopbestendige' woonvorm, een woonvorm die aansluit bij de behoefte aan comfortabel en veilig wonen met de zekerheid van zorg. Deze ouderen dreigen nu tussen de wal en het schip te vallen."

,,De ServiceResidentie Drechtstreek richt zich in haar nieuwe visie op senioren die behoefte hebben aan een leefomgeving die bij hun levensfase past. Ongeacht of zij daarbij - nu of in de toekomst - zorg nodig hebben. Er wonen dan ook zowel mensen met een indicatie voor zorg als mensen zonder zorgindicatie. Drechtstreek heeft haar concept op deze visie aangepast: een deel van de woningen is geschikt gemaakt voor rolstoelgebruik, en het Zorgteam Drechtstreek, dat 24 uur per dag in huis is, is in staat om als dat nodig is intensieve zorg te leveren. De filosofie is dat de huurders van de ServiceResidentie in het eigen appartement kunnen blijven wonen en niet meer hoeven te verhuizen, ook niet als de zorgbehoefte intensief wordt."

Geert Tieman ziet dat de ServiceResidentie met haar levensloopbestendige karakter voorziet in een belangrijke behoefte. ,,Vooral nu de overheid een beleid voert waarmee het verhuizen naar een verzorgingshuis eigenlijk niet meer tot de mogelijkheden behoort, vormt de ServiceResidentie voor de groep senioren met een zorgvraag een fantastisch alternatief. Daarbij komt dat men binnen de ServiceResidentie zelfstandig woont. De bewoners zijn namelijk zelfstandig huurder van een eigen volwaardig appartement. De combinatie van het pakket van zorg- en comfortdiensten, en die zelfstandigheid is essentieel."

Meer informatie over het wonen in de ServiceResidentie is te vinden op www.residentie-drechtstreek.nl of via: 0184-414355.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie