Dwangsom voor DuPont bij herstart Viton-fabriek

Nieuws

SLIEDRECHT - Zoals eind vorige week al werd aangekondigd tijdens een informatiebijeenkomst, heeft DuPont de Viton-fabriek op haar terrein weer opgestart. Uit het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten, waarvan de resultaten zijn gevalideerd door het RIVM en de GGD, is de conclusie getrokken dat de verhoogde emissie van de stof hexafluorpropeen (hfp) niet heeft geleid tot een gezondheidsrisico voor omwonenden van het chemisch concern. Hiermee vervalt voor het provinciebestuur de juridische grond om de fabriek stil te laten liggen.

Het kost DuPont wél geld. Met het opstarten van de Viton-fabriek zal het bedrijf de vergunde jaarvracht van 35,7 ton hfp overschrijden. Vanwege deze overschrijding leggen Gedeputeerde Staten DuPont een last onder dwangsom op. Het gaat om een last van twintigduizend euro voor iedere ton emissie-overschrijding boven de norm van 35,7 ton. Dit geldt voor de eerste acht ton. Daarboven wordt een last opgelegd van vijftigduizend euro voor iedere ton overschrijding, tot een maximum van één miljoen. Deze last onder dwangsom is, zo laat een woordvoerster van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid weten, een proportioneel bestuurlijk handhavingsmiddel dat past bij zowel de overschrijding van de vergunde jaarvracht als bij het zoveel mogelijk terugdringen van de emissie gedurende de rest van het jaar.

Vanaf het moment van opstarten neemt DuPont technische maatregelen om de hfp-emissie te verminderen. De maatregelen zullen binnen de herziening van de vergunning worden beoordeeld. De Viton-fabriek ligt eind oktober een aantal weken stil wegens onderhoudswerkzaamheden. De gebeurtenissen tot en met 2011 zijn ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie. De provincie heeft als vergunningverlener aangifte gedaan tegen DuPont, dat in augustus heeft geconstateerd dat jaarlijks vijftig procent meer hfp werd uitgestoten. Bij hele hoge concentraties in de lucht kan dit gas nierbeschadiging veroorzaken. ,,Zoveel is nooit in de omgeving terechtgekomen", vertelde een deskundige van de GGD Zuid-Holland Zuid donderdagavond aan omwonenden. De omgevingsdienst is in opdracht van de provincie belast met toezicht en handhaving. Het hoofd van deze afdeling legde tijdens de informatiebijeenkomst uit dat chemische bedrijven wettelijk verplicht zijn te rapporteren over emissies. Door de overheid (in dit geval de omgevingsdienst) worden zelf geen metingen verricht.

advertentie