Nationale brandpreventieweken

Nieuws

SLIEDRECHT - In de maand oktober worden de jaarlijkse brandpreventieweken gehouden. De brandweer Drechtsteden-Noord (een samenwerkingsverband tussen de brandweerkorpsen van de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam) heeft er dit jaar voor gekozen dat de leerlingen van de basisscholen centraal staan. Het thema is: ''Wat doe jij bij brand?''

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten op de scholen is het doel om het brandveiligheidsbewustzijn bij de leerlingen en (door hen) bij hun ouders te vergroten door het voorkomen en het melden van brand en het vluchten bij brand effectief te communiceren en te laten ervaren. Het officiële startmoment van deze brandpreventieweken in Drechtsteden-Noord vindt plaats op dinsdag 9 oktober om 10.30 uur op de Prins Florisschool, aan de Zuidkil 53, in Papendrecht.

De leerlingen van de basisscholen worden bewust gemaakt van de mogelijkheden om hun rol in het organiseren van de eigen en andermans veiligheid te vergroten. En mocht het dan toch fout gaan, hoe ze moeten om gaan bij brand. De voorlichting wordt gerealiseerd door middel van het verstrekken van folders, het geven van lessen in de klas en het bezoeken van de brandweerkazerne. In de lessen wordt er bijvoorbeeld aandacht geschonken aan het maken van een vluchtplan en de noodzaak van de aanwezigheid van rookmelders. De brandweer zal lessen verzorgen op de Oranje Nassauschool en de Henri Dunantschool in Sliedrecht; de Augustinusschool, de Prins Florisschool en de Prins Constantijnschool in Papendrecht en op de basisschool Het Palet in Alblasserdam.

Ook bij diverse bouwmarkten vinden activiteiten plaats. Er zal een kraam geplaatst worden waar door een preventiemedewerker voorlichting wordt gegeven over bijvoorbeeld het plaatsen en onderhouden van rookmelders, blusdekens en brandblussers. Ook zal er een demonstatie vlam in de pan plaatsvinden. De Praxis en Intratuin in Sliedrecht werken hier aan mee op zaterdag 13 oktober (vanaf 10.00 uur). Bij Hornbach in Alblasserdam geeft de brandweer op vrijdag 19 oktober voorlichting (vanaf13.00 uur).

In de bibliotheken van Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam worden folders beschikbaar gesteld over brandveiligheid en zal via posters aandacht voor brandpreventie worden gevraagd.

advertentie