'Onze verwachting is dat hij een boegbeeld zal zijn'

Nieuws

SLIEDRECHT - Een jonge CDA-bestuurder uit Rotterdam-Zuid met vijf kinderen, die zijn sporen heeft verdiend in het Sociale Domein en zich een modern communicatiemiddel als Twitter helemaal eigen heeft gemaakt, gaat de bestuurlijke scepter zwaaien in Sliedrecht. De 39-jarige Bram van Hemmen, momenteel fulltime-wethouder in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde, wordt bij de minister van Binnenlandse Zaken voorgedragen als dé kandidaat om het ambt van burgemeester te vervullen.

Door Erik de Bruin

,,We streven ernaar dat de heer Van Hemmen 18 december wordt geïnstalleerd", sprak Theo den Braanker dinsdagavond tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie mocht hij als enige het woord voeren. Vijf minuten later was zijn mededeling alweer voorbij en was voor de toehoorders (lees: de media) duidelijk wat de gemeenteraad net had besloten, namelijk dat Van Hemmen de nieuwe burgemeester wordt. Het proces om tot een geschikte kandidaat te komen heeft lang geduurd. Met name omdat Commissaris van de Koningin Jan Franssen een stevige vinger in de pap wilde hebben en de gemeenteraad eerst belastte met een grondige zelfreflectie alvorens de profielschets kon worden vastgesteld. De hoogste bestuurder in de provincie Zuid-Holland krijgt niet helemaal zijn zin. Hij raadde de gemeente Sliedrecht een bestuurlijk zwaargewicht aan die geen politieke portefeuilles bekleedt. Of Van Hemmen in die zin wordt ontlast kon Den Braanker niet zeggen. Dat wordt afgestemd in het college waarna de exacte portefeuilleverdeling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Toen Franssen op 22 mei te gast was bij een speciale raadsvergadering over de profielschets zei hij letterlijk dat in Sliedrecht geen plaats is voor een beginnend burgemeester. ,,Daarvoor is er te veel gebeurd", daarmee uiteraard doelend op de bestuurscrisis die de vorige burgervader Martin Boevée in 2011 de kop kostte en de Sliedrechtse gemeente(politiek) in diskrediet bracht. Van Hemmen heeft geen ervaring als burgemeester. ,,Maar is al wel sinds 2006 wethouder in een gemeente met 58.000 inwoners", haalde Den Braanker aan. ,,Onze verwachting is dat hij een boegbeeld zal zijn in Sliedrecht en tevens een belangrijke rol in de regio gaat vervullen. Hij deinst niet terug voor lastige gesprekken en zoekt actief draagvlak om de stappen te maken die nodig zijn."

Twitter

Zijn prestaties in het Sociale Domein (in IJsselmonde wonen verschillende bevolkingsgroepen die tezamen een gemêleerde samenleving vormen) en zijn uitstraling op het communicatieve vlak hebben volgens hem veel indruk gemaakt op de vertrouwenscommissie. ,,Kijk maar eens op zijn Twitter-account. Hij heeft meer dan 1500 volgers. Deze nieuwe vorm van communicatie, die past bij deze tijd, weet hij prima te benutten." Van Hemmen bekleedt in IJsselmonde de portefeuille Welzijn, Onderwijs, Sport en Communicatie. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar. Voor zijn bestuurlijke carrière studeerde de in Rotterdam geboren en getogen Van Hemmen sociologie en heeft hij tien jaar in de automatisering gewerkt. Door de Sliedrechtse gemeenteraad wordt hij omschreven als een dynamische, intelligente en bestuurlijke bestuurder met een pragmatische en zakelijke aanpak.

advertentie