'Wmo vraagt om professionele begeleiding'

Nieuws

Vrijwilligerspunt breidt aantal spreekuren uit

SLIEDRECHT - Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) heeft het Vrijwilligerspunt dat al in bedrijf was, uitgebreid. In plaats van twee medewerkers en slechts één spreekuur op maandagmorgen in De Reling zetten vanaf september zeven vrijwilligers zich in voor het Vrijwilligerspunt waardoor ook het aantal spreekuren is toegenomen. ,,Over de hele linie is er een tekort aan vrijwilligers terwijl vrijwilligerswerk juist steeds belangrijker wordt in deze maatschappij", aldus coördinator Charlotte Brouwer, die druk bezig is de geprofessionaliseerde vrijwilligersondersteuning bij een ieder op het netvlies te krijgen.

Door Erik de Bruin

Of misschien wel beter gezegd tussen de oren. ,,Burgers moeten de noodzaak inzien van het doen van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen is het belangrijk om het eigen vrijwilligersbeleid onder de loep te nemen. Hoe maak je het vrijwilligerswerk en de werkomgeving aantrekkelijk? Het Vrijwilligerspunt adviseert en kan daarnaast ook organisaties begeleiden in het behalen van een kwaliteitsonderscheiding. Verder proberen we een nauwe samenwerking te realiseren tussen alle partijen." Als iemand die op zoek is naar vrijwilligerswerk het spreekuur bezoekt (alle medewerkers, waarvan een deel al betrokken was bij SWS, hebben training gekregen), worden hem of haar verschillende mogelijkheden aangeboden, afhankelijk van wat het intakegesprek heeft opgeleverd. In dat gesprek wordt van alles geregistreerd, zoals werkverleden, hobby's, eventuele wensen ten aanzien van het vrijwilligerswerk, waarna de medewerker van het Vrijwilligerspunt, gaat bekijken waar die persoon aan zijn trekken zou kunnen komen. ,,Vervolgens brengen we de contacten tot stand tussen de organisatie en de vrijwilliger en we verzorgen een stukje nazorg om te weten of het van twee kanten goed bevalt", aldus Brouwer. De professionalisering was volgens haar nodig. ,,Simpelweg omdat het hele Wmo-beleid dat een aantal jaren geleden in de gemeente is ingevoerd, hierom vraagt. Mensen zullen meer mee moeten doen wil je de samenleving draaiende houden. Wij krijgen deze opdracht van de gemeente, maar zelf zagen we ook in dat er iets moest gebeuren." Ze zegt zich ook te willen richten op de werklozen. Het doen van vrijwilligerswerk heeft voor hen namelijk als voordelen dat je niet in een heel klein wereldje terecht komt en toch weer nieuwe ervaringen opdoet hetgeen goed staat op je CV. Bij een potentiële nieuwe werkgever komt dat beter over dan wanneer je lange tijd niets hebt gedaan."

Bibliotheek

Sinds september zijn er drie spreekuren, verspreid over even zoveel locaties. Het wekelijkse spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur op maandagmorgen in De Reling is gehandhaafd. Nieuw zijn het spreekuur in de Joost van de Vondel-flat, elke dinsdag van negen tot elf 's morgens, en het spreekuur in de openbare bibliotheek aan het Bonkelaarplein op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. ,,Voor dat laatste is bewust gekozen om de jongeren en werkenden de gelegenheid te bieden om het spreekuur te bezoeken. Die bereik je niet met een spreekuur dat onder school- en werktijd plaatsvindt." Met de jeugd heeft ze al een brug geslagen. Brouwer heeft zich in 2011, toen maatschappelijke stages vanuit Den Haag verplicht werden gesteld, vanuit het welzijnswerk ingezet om dit op gang te krijgen. De vacaturebank voor de Alblasserwaard (www.masalblasserwaard.nl) fungeert als motor en is een soort marktplein waarop scholieren op zoek kunnen gaan naar wat hen interessant lijkt en waarop vooral de wat minder bekende instellingen, organisaties en verenigingen kunnen laten zien dat ze een interessante stageplek te bieden hebben. ,,Het is een snelle manier om tot een match te komen. Met het Vrijwilligerspunt beogen we hetzelfde. Of het al vruchten afwerpt is nog niet te zeggen. Het zal meer bekendheid moeten krijgen. Daar zijn we hard mee bezig."

advertentie