Weer veel vragen en twijfels over DMH

Nieuws

SLIEDRECHT - ,,Ik wil geen stennis schoppen, maar ik heb wel veel vragen en ik maak me ongerust.'' Aldus dominee Joan Tanghé. Het gespreksonderwerp is bijna vanzelfsprekend de Derde Merwedehaven. Waarbij het ditmaal niet gaat om de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal want dat wordt nog uitgezocht door TNO. Tanghé wil als voortrekker van het burgerinitiatief samen met Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven weten wat de afgelopen twee jaar aan verontreinigde grond is gestort. ,,Het enige dat we weten is dat er ruim keer zoveel is gestort als het bedrijf in oktober 2010 zei te verwachten in verband met de sterk afgenomen afvalstromen. Vorige week hadden Delta en Proav openheid van zaken kunnen geven, maar die kans hebben ze laten liggen. Dat roept bij ons op z'n zachtst gezegd weer veel vragen en twijfels op.''

Door Erik de Bruin

Tanghé doelt op de informatiebijeenkomst die woensdagmiddag 3 oktober op het kantoor van Delta, de exploitant van de Derde Merwedehaven, werd gehouden. Nadat de gasten (waaronder leden van bovengenoemde werkgroep, wethouder Ad de Waard en de gemeenteraadsleden Rien Visser en Timo Pauw) met twee busjes een rondje konden maken over de circa 52 hectare grote afvalberging, hielden Delta en het provinciaal afvalwerkingsbedrijf, dat het terrein tot en met 2002 in eigendom heeft gehad en nu verhuurt, een presentatie over de eindafwerking en de afdekking van de veelbesproken stortplaats. Het afdekken neemt tien jaar in beslag. In 2023 wordt de afgedekte en heringerichte omgeving schoon en veilig genoeg geacht om te kunnen recreëren. Wandelaars kunnen hier in het verlengde van de Merwelanden en de Biesbosch, maar iets dichter bij huis hun hond uitlaten en uitkijken over de rivier. Mooi klinkende en uitziende plannen die nog wel verder uitgewerkt moeten worden en waarvan de regie in handen is van de gemeente Dordrecht en Nationaal Park De Biesbosch. Zo zou er op het hoogste punt (zie de foto) een gebouw kunnen komen. Degenen aan de overkant van de rivier die zich al jaren zorgen maken en ageren tegen de afvalstort, zal het, om het maar recht voor z'n raap te zeggen, een rotzorg zijn. Zij bekommeren zich om de korte termijn en zetten vraagtekens bij de uitleg dat de commerciële stort op 28 december eindigt. Tanghé: ,,In oktober 2010 is gezegd dat in 2011 en 2012 ongeveer 200.000 ton afval zou worden gestort. Bij ons rijst dus de vraag wat er dan wel ligt want er is in plaats van 200.000 ton circa 450.000 ton gestort. Delta geeft daar geen openheid over terwijl ons twee jaar geleden is beloofd dat het bedrijf volledige transparantie zou betrachten en ons om de zoveel tijd stortlijsten zou leveren. Nu moet de werkgroep dat weer afdwingen via de Wet openbaarheid bestuur.''

'Loze opmerking'

Hij vervolgt: ,,Ons wantrouwen wordt keer op keer gevoed. We worden voortdurend getriggerd om ons hierover te beklagen. Ik maak me ongerust. Je kunt niet zomaar stellen dat er gifgrond is gestort, maar je gaat het wel denken omdat er geen duidelijkheid wordt verschaft. Waarom geen openheid van zaken? Laat, zoals ook is beloofd, de omgeving de stortlijsten zien, toon aan dat het wél in de haak is en laat het niet bij een loze opmerking dat alles wat is gestort ook vergund was.'' Als naar buiten komt wat er is gestort en daaruit blijkt dat er stoffen op de Derde Merwedehaven terecht zijn gekomen die niet gestort mochten worden, dan is het nog maar de vraag of daar juridische consequenties uit voortvloeien. Het ligt namelijk al ruim anderhalf jaar onder de rechter. De Raad van State moet nog altijd oordelen of de werkgroep en de gemeente Sliedrecht in het gelijk worden gesteld in de rechtszaak die zij tegen de provincie Zuid-Holland hebben aangespannen. Door niet te reageren werd eind 2010 de aanvraag van Delta om aanpassingen te verrichten aan het stortreglement automatisch aangenomen. De provincie bekende schuld en beloofde het per ongeluk genomen besluit terug te draaien. De omgeving kreeg te horen dat zij zich geen zorgen hoefde te maken omdat Delta de stoffen die ze aan het stortreglement wilde toevoegen, niet zou storten. Het provinciale besluit is vanuit Sliedrechts oogpunt (de provincie wijst zelf op een goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten in augustus 2011) nog altijd niet formeel teruggedraaid en het feit dat de afgelopen twee jaar ruim twee keer zoveel is gestort, wekt argwaan. Tanghé bekritiseert ook het optreden van de provincie: ,,Ik heb maandag telefonisch gesproken met een hoge ambtenaar van de provincie. Die was net zo verrast als ik, zowel door de gestorte hoeveelheid van 450.000 ton als door het feit dat Delta en Proav van plan zijn de slibscheidingsinstallatie die in 2006 is afgebroken, weer in gebruik te nemen. Waar willen ze die installatie voor gebruiken? De provincie wil daar gelukkig ook helderheid over hebben.'' De betreffende ambtenaar beaamt de laatste zin en laat weten dat de provincie niet is geïnformeerd over de slibscheidingsinstallatie. Of er inderdaad, zoals is gepresenteerd, 450.000 ton is gestort, wordt volgens hem uitgezocht.

'Hek van de dam'

Tanghé is bang dat de installatie wordt gebruikt om toch nog commerciële activiteiten te verrichten. ,,Dan is het hek van de dam. De deur staat dan open voor andere afvalstromen. Onze definitie van sluiten is dat de boel helemaal dicht gaat en dat er alleen activiteiten worden verricht die zijn gericht op het afdekken van de stortplaats. Om sluiting aan het einde van dit jaar mogelijk te maken hebben de provincie, Delta (wat een semi-overheidsbedrijf is) en de gemeente Dordrecht in 2010 elk 750.000 euro beschikbaar gesteld. Is dat geld, ruim twee miljoen euro, aan iets besteed wat niet ten uitvoer wordt gebracht? Zo'n slibscheidingsinstallatie is op zich mooi want je kunt er verontreinigde grond mee schoonmaken. Er blijft echter altijd een vervuilde residu over. Wat gebeurt daarmee? Wordt die toch op de Derde Merwedehaven gestort? Hoe ga je erop toezien dat dit niet gebeurt? Voor ons is het heel helder: dicht is dicht.''

,,Delta ziet de omgeving niet staan en de provincie stapelt fout op fout waarbij je jezelf constant afvraagt wat zich achter de schermen afspeelt. Dat is in het kort het boek Derde Merwedehaven en dat is helaas, al dachten we dat twee jaar geleden wel even, nog lang niet gesloten.''

'Zorgen wegnemen'

,,We constateren dat de heer Tanghé zich zorgen blijft maken. Dat is jammer en ook niet nodig'', laat Delta desgevraagd in een reactie weten. ,,We organiseren dergelijke bijeenkomsten juist om duidelijkheid te geven over onze plannen en activiteiten. We zijn altijd bereikbaar voor vragen of suggesties en hopen met de heer Tanghé in gesprek te komen om zijn zorgen weg te nemen. Op dit moment zijn wij we met de overheid (de provincie, red.) in gesprek om afspraken te maken over de wijze waarop de afvalberging geschikt wordt gemaakt voor haar nieuwe functie als recreatieterrein. Natuurlijk is het daarvoor nodig dat op het terrein werkzaamheden worden verricht, onder meer voor de aanvoer van grond- en bouwstoffen om het terrein af te werken. Over die plannen zullen wij iedereen zo goed mogelijk informeren. Maar voor alles geldt het heldere uitgangspunt dat er na 28 december op de afvalberging zelf geen enkele activiteit meer zal worden verricht in het kader van het storten van afval. Vanaf die datum richten de werkzaamheden zich op de inrichting van het terrein als recreatiegebied.'' Het bedrijf gaat niet in op de specifieke vragen welke stoffen de afgelopen twee jaar zijn gestort en of en zo Ja waarvoor zij de slibscheidingsinstallatie wil gebruiken.

advertentie
advertentie