Huishoudelijke ondersteuning anders geregeld

Nieuws

DRECHTSTEDEN - De huishoudelijke ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2013 anders geregeld in de Drechtsteden. Daarbij wordt de rol van de "zorgzame samenleving" groter, legt Aaike Kamsteeg portefeuillehouder Wmo Drechtsteden uit. ,,De druk op de bestaande voorzieningen wordt steeds groter, ondermeer door de vergrijzing. De beschikbare ondersteuning moet daarom efficiënter ingezet worden"

Wanneer iemand ondersteuning bij het huishouden nodig heeft gaat de Sociale Dienst Drechtsteden in gesprek over de vraag. ,,We kijken eerst naar de eigen mogelijkheden van mensen en die van hun sociale netwerk. En of er algemene voorzieningen zijn zoals een boodschappendienst of maaltijdenservice. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kan professionele ondersteuning van een zorgaanbieder toegekend worden. Samen met de zorgaanbieder bespreekt de aanvrager welke hulp precies nodig is. Dat betekent maatwerk. Want afhankelijk van wat iemand zelf kan doen of zijn sociale netwerk, kan dat voor iedereen anders zijn", aldus Kamsteeg.

Met mensen die nu al huishoudelijke hulp krijgen gaat de Sociale Dienst Drechtsteden persoonlijk in gesprek om uit leggen wat er gaat veranderen. Tussen 1 januari 2013 en eind oktober 2013 worden daarvoor aan huis afspraken gemaakt. Tot die tijd blijven de bestaande afspraken voor huishoudelijke ondersteuning staan.

advertentie