OZB-verhoging blijft gehandhaafd

Nieuws

SLIEDRECHT - Het amendement dat de CDA-fractie dinsdagavond tijdens het eerste deel van de begrotingsvergadering had ingediend om de door het college voorgestelde OZB-verhoging ongedaan te maken, is woensdagavond tijdens het vervolg van de vergadering in stemming gebracht. Het leek erop dat de stemmen zouden staken. Echter, de PvdA-fractie had het zieke en daardoor aanvankelijk afwezige raadslid Connie de Bruin ingeseind om alsnog naar het Oude Raadhuis te komen waardoor PvdA en SGP-ChristenUnie toch een nipte meerderheid behaalden van tien tegen negen. Omdat ze tegen stemden werd het amendement verworpen en blijft de verhoging met drie procent gehandhaafd. In zijn totaliteit dalen de lokale lasten iets doordat de gemeente minder afvalstoffenheffing vraagt.

advertentie