'Rol als waarnemer goed ingevuld'

Nieuws

Geruisloos afscheid Van de Vondervoort

SLIEDRECHT - Als over een week Bram van Hemmen wordt geïnstalleerd als burgemeester zal voormalig staatssecretaris en gedeputeerde Tonny van de Vondervoort, die vanaf april 2011 heeft waargenomen in Sliedrecht, het stokje geruisloos overdragen. Woensdagavond 14 november voerde ze na afloop van de begrotingsbehandeling haar laatste kunstje op als voorzitster van de gemeenteraad.

Door Erik de Bruin

Laatstgenoemde zin past in de kunstige afscheidsrede die Theo den Braanker hield namens de gemeenteraad. Hij had zich uitgeleefd en trok de vergelijking met het circus. Van de Vondervoort omschreef hij als een bekwaam en ervaren bestuurder die ijzig kalm bleef toen de temperatuur het kookpunt bereikte in politiek Sliedrecht door de bestuurscrisis die was gerezen (lees: de onwerkbare verstandhouding die was ontstaan tussen de wethouders en oud-burgemeester Martin Boevée). ,,Je liet je niet uit balans brengen. Sliedrecht is mede door jouw inbreng weer op z'n pootjes terechtgekomen. De organisatie is naar een hoger niveau getiteld. Gemeenten zullen staan te trappelen om jou binnen te halen.'' ,,Je hebt de rol van waarnemer goed ingevuld'', sprak Hans Tanis namens het college. ,,Toen je naar Sliedrecht kwam was de gemeente in verwarring. Om tot een objectief beeld te komen heb je alles goed doorgelicht. Daarbij heb je niemand gespaard. Ook de wethouders niet, al denken sommigen daar anders over.''

'Niet voor de gezelligheid'

,,Strikt handhaven was je devies. Je hechtte veel waarde aan zorgvuldige besluitvorming en liet ons het belang inzien van heldere stukken. Als we je nodig hadden, was je er. Wat dat aangaat was je meer dan een waarnemer'', zo besloot Tanis, die nog wel opmerkte dat ze niet voor de gezelligheid was gekomen of om op de winkel te passen.

'Hechter team'

Van de Vondervoort was een zakelijke burgemeester. Haar in september 2011 verschenen verbeterrapport deed veel stof opwaaien. ,,Daar is verschillend op gereageerd en dat is te begrijpen'', haalde ze aan in haar eigen afscheidsrede. ,,Het rapport legde onvermijdelijk accent op zaken die niet goed gingen en kreeg vergaande consequenties. Een groot deel van de gemeenteraad had de bestuurscrisis niet zien aankomen. Teleurstelling en onmacht werden zichtbaar. Toch heeft de raad het afgelopen jaar zelf duidelijk gemaakt dat zij wil dat het verbeterprogramma dat is opgesteld, wordt uitgevoerd.'' Het college is volgens haar een hechter team geworden: ,,Er wordt openlijk gediscussieerd over elkaars portefeuilles en de te nemen besluiten. In de raad is het onderlinge gesprek goed op gang gekomen. In de voorbereidingen op het maken van de profielschets van de nieuwe burgemeester was men bereid elkaars nieren te proeven. De raadsleden hebben laten zien overeenstemming te kunnen bereiken. Met de ingezette verbeteringen is de weg voor mijn opvolger gedeeltelijk geplaveid, maar er zal nog het nodige water door de Merwede moeten stromen voordat het verbeterplan op alle niveaus is gerealiseerd. Een koerswijziging kost tijd. Vooral als houding en gedrag daar een groot en wezenlijk onderdeel van uitmaken en dat is het geval.''

'Vertrouwen in elkaar'

Als laatste wees ze op de zware bezuinigingstaakstelling die Sliedrecht de komende jaren, zoals zoveel gemeenten, zal moeten vervullen. ,,Het gesprek met het dorp hierover zal niet eenvoudig zijn, het is wél een uitdaging. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad samen met het college en de ambtelijke organisatie deze verantwoordelijkheid oppakt en een juiste beslissing neemt. Dat vraagt vertrouwen in elkaar.''

Ze dankte de raadsleden voor de samenwerking en wenste hen en de inwoners van Sliedrecht alle goeds om tot slot Van Hemmen heel veel succes te wensen met het burgemeesterschap.

advertentie