Gemeentepenningen voor vijf actieve vrijwilligers

5 december 2012 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT - Vijf Sliedrechtse vrijwilligers hebben vrijdagavond een gemeentepenning gekregen vanwege hun jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor het vrijwilligerswerk. Zij ontvingen de penning uit handen van wethouder Lavooi in De Lockhorst. De vijf waren: Engelbertus Hendrikus Jansen (Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht), Marrie de Jong-De Jager (Hervormde gemeente Sliedrecht, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage en verzorgingshuis Overslydrecht), Marlene Koppelaar-Van IJsseldijk (Stichting Waardeburgh en ASVZ De Merwebolder), Grietje Schreuder-Van de Beek (Badmintonvereniging, Fietsvierdaagse, scootmobieltochten en collectant voor verstandelijke gehandicapten, Rode Kruis, Hartstichting en Jantje Beton) en Anna de Vries-Den Boer (Prinses Ireneschool, Omnisportvereniging Synergos, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, Stichting Wereldwinkel Sliedrecht en verpleeghuis Waerthove).

Engelbert Jansen is al sinds 1975 lid van de Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht. Zijn grote toewijding aan de vereniging was vanaf de eerste dag zichtbaar en merkbaar. Voor 1981 heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de verbouwing van het verenigingsgebouw van Crescendo. Zonder Engelbert had de kachel daar nooit gebrand… Wat er ook gebeuren moest, alles werd aangepakt. Hij heeft de riolering aangelegd, de cv ketel geïnstalleerd, het alarmsysteem aangelegd en nog ontelbaar veel andere constructies gemaakt die op dit moment nog steeds goed in gebruik zijn op de vereniging. Daarnaast heeft Engelbert jarenlang de functie van Bibliothecaris bekleed in het bestuur van Crescendo. In de jaren tachtig is hij jaarlijks gedurende vele weken Sliedrecht rondgereden om spullen op te halen voor de rommelmarkt van Crescendo op het Winklerplein. Dit is gestopt met de komst van de Kringloopwinkel en Marktplaats.

Naast deze activiteiten is Engelbert al vele jaren de reparateur van de instrumenten van de vereniging. Dit heeft de vereniging in de loop der jaren letterlijk duizenden euro's bespaard.

Hij regelt ook altijd de inspectie van de brandweer en doet nog steeds al het benodigde kluswerk; lekkage, vaatwasser vervangen, keggen onder de vloer aanbrengen, lampen vervangen en veel meer van dit soort noodzakelijke klussen. Binnen de vereniging wordt regelmatig gesproken over een echte "Jansen-constructie''. Dat zijn de constructies die Engelbert heeft gemaakt en die alle één ding gemeen hebben: ze zijn onverwoestbaar. Hij heeft de afgelopen 30 jaar menig uurtje doorgebracht in de werkplaats van Van Beest ten behoeve van Crescendo.

Naast al het werk dat Engelbert heeft uitgevoerd voor de vereniging, heeft hij ook sinds 1975 meegespeeld in de orkesten van Crescendo. Daarbij was hij niet alleen aanwezig tijdens de concerten, maar ook met op- en afbouwen kon er altijd op Engelbert gerekend worden.

Marrie de Jong - De Jager (1946) heeft gedurende de periode 1970 tot heden op velerlei wijze onafgebroken vrijwilligerswerk verricht met volledige inzet en zonder enige vergoeding. Van 1970 tot 2000 was zij verbonden aan de Hervormde Vrouwendienst van de Hervormde gemeente Sliedrecht, waarbij zij zeer frequent ouderen bezocht voor sociaal-contact. Ook was zij in deze periode verbonden aan het verjaringsfonds van de Hervormde Gemeente voor het wegbrengen van een felicitatiegroet aan gemeenteleden voor hun verjaardag.

Sinds 1996 is zij bestuurslid van de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, afdeling Sliedrecht. Van deze afdeling zijn momenteel 95 vrouwen lid, die maandelijks voor een thema-avond bij elkaar komen. De thema-avonden worden voorbereid door het bestuur en hebben zowel een christelijk als een maatschappelijk onderwerp. De avonden worden gemiddeld door 80 personen bezocht en vergen veel voorbereidend werk. Mevrouw de Jong is ruim 12 jaar secretaris van Passage. Als DB-lid moet zij ook contact onderhouden met de landelijke organisatie als ook met de regio-afdelingen.

Sinds 2000 is zij vast vrijwilliger in het verzorgingshuis Overslydrecht, waarbij zij iedere dinsdagmiddag met bewoners (en met andere vrijwilligers) verschillende activiteiten doet en verder ondersteunende werkzaamheden. Op Marrie de Jong kon in deze periode altijd een beroep gedaan worden om even een handje te helpen of ergens in te vallen zowel kerkelijk als maatschappelijk.

Marlene Koppelaar - Van IJsseldijk (1945) is bij Stichting Waardeburgh, verzorgingshuis Overslydrecht in dienst als vrijwilliger sinds december 1988. Momenteel is ze vrijwilliger op de groepsverzorging op de vrijdagmiddag. Hierbij haalt zij bewoners op in het appartement, schenkt koffie/thee en sap, begeleidt gezelschapsspelen, verleent ondersteuning bij de avondbroodmaaltijd en bewoners weer naar het appartement. Ook is ze vrijwilliger bij De Wandelclub op de donderdagmiddag en is ze vrijwilliger bij de avond- en zaterdagactiviteiten. Ze haalt dan de bewoners, schenkt koffie/thee en sap, maakt met andere vrijwilligers de zaal klaar voor een activiteit, zoals kooroptredens, toneelstukken en orkestuitvoeringen. Na september 2014, als ze niet meer op haar kleinkinderen hoeft te passen, wil ze nog een extra middag in verzorgingshuis Overslydrecht vrijwilligerswerk doen. Tot midden jaren '90 was Marlene ook gastvrouw bij het huiskamerproject, samen met nog twee vrijwilligers, waaronder Marleen. Met een groep bewoners werd hier koffie en thee gedronken en activiteiten gedaan.

Bij ASVZ - Merwebolder heeft Marleen 14 jaar vrijwilligerswerk gedaan, van 1996 tot 2010. Allereerst was zij twee jaar vrijwilliger bij de activiteiten op een woongroep. Daarna in dagactiviteitencentrum 'De Werkschuit' bij een kook- en bakgroep. Naast deze groep deed zij ook vrijwilligerswerk bij een groep, die kaarten maakten.

Grietje Schreuder-Van de Beek (1944) zit al 20 jaar in het Bestuur van Badminton vereniging Shuttle Up in Sliedrecht. Elf keer was ze organisator van het mindervalide badminton toernooi, één keer van het Nederlands Kampioenschap mindervalide badminton. Vijf keer werkte ze mee voor Stichting Mee van de Johan Cruijff foundation, waarbij ze lichamelijk en geestelijk beperkte deelnemers badminton leerde spelen.

Vijftien jaar lang hielp ze mee bij fietsvierdaagse en zeven jaar bij de Scootmobieltochten die twee keer per jaar werden georganiseerd. Ze collecteert al 20 jaar voor Verstandelijk Gehandicapten, Rode Kruis, Hartstichting en Jantje Beton en is 25 jaar betrokken bij school badminton toernooi

Anna de Vries-Den Boer (1942) heeft gedurende de periode van 1975 tot heden zich ingezet op allerlei terreinen van vrijwilligerswerk in Sliedrecht. Zij begon in 1975 als lid van de oudercommissie bij de toenmalige Prinses Ireneschool in Sliedrecht. Aangezien deze school met sluiting werd bedreigd heeft zij met andere leden zich ingezet voor het voortbestaan van deze school en ook meegewerkt aan activiteiten voor de leerlingen. De Prinses Ireneschool werd in 1980 gesloten.

Van ongeveer 1978 tot 1998 is zij commissielid geweest voor de damesgymnastiek / damesfit / volleybal van de Christelijke Omnisportvereniging Sport en Vriendschap (nu Synergos), waarbij zij als contactpersoon aanspreekpunt was voor het bestuur van de vereniging. Ook was zij betrokken bij de inschrijvingen van de avondvierdaagse en zo nodig inzetbaar voor hand- en spandiensten.

In 1997 werd zij bestuurslid van de Christelijke maatschappelijk vrouwenbeweging Passage, afdeling Sliedrecht. Nadat zij eerst tweede voorzitter was werd ze in 2007 voorzitter tot heden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie