'Gedrag moet belangrijker worden dan voetballen'

Nieuws

SLIEDRECHT - In de kantine van v.v. Sliedrecht kwamen zaterdag dertig vrijwilligers en leden bijeen om te praten over het drama van Almere. Ook de burgemeester Bram van Hemmen en wethouder Ad de Waard toonden met hun aanwezigheid hun betrokkenheid. ,,Deze bijeenkomst heeft alleen maar zin als er ook iets mee gaat gebeuren. Daarom is het doel van vandaag: dingen noteren, ideeën en suggesties doen, om die vervolgens aan de KNVB en gemeente of andere instanties kenbaar te maken in de hoop dat de handschoen wordt opgepakt. Enerzijds zullen wij als vereniging actie ondernemen, anderzijds zal ook de KNVB en overheid met acties moeten komen", voerde secretaris Tom Pauw het woord, bij afwezigheid van de voorzitter.

De brainstormsessie begint een rondje langs de aanwezigen, die met voorbeelden van (verbaal) geweld komen zoals zij die ooit aan den lijve hebben ondervonden. André van Dijk zegt de afgelopen dagen de tragische gebeurtenis in Almere naar zijn eigen situatie en club te hebben vertaald. ,,Je fluit zelf, maakt zelf wel eens een opmerking en dat mag denk ik ook tot bepaalde hoogte. Maar je moet wel regels maken om tegen excessen te kunnen optreden. Je moet iets kunnen roepen, maar te vaak komt daar een scheldwoord achteraan en worden grenzen overschreden. Aan de andere kant moet je voorkomen dat bij ieder woord tegen de scheidsrechter de wedstrijd wordt gestaakt. Anders wordt er geen wedstrijd meer gespeeld."

Er worden nog meer voorbeelden aangedragen. Een aantal aanwezigen heeft ooit wel eens een situatie meegemaakt die echt als bedreigend is ervaren. Wat kun je daartegen doen? Er worden diverse oplossingen genoemd. ,,Geldboetes als maatregel werken niet. Schorsingen voor een langere termijn zijn effectiever", zegt er één. ,,Rugby regels invoeren en strenger straffen", zegt een ander. ,,Maar als je bij de ene vereniging wordt weggestuurd wegens wangedrag kun je bij de andere vereniging weer aan de slag", kaart een derde aan. Uit de discussie rolt het concrete voorstel dat de KNVB een zwarte lijst maakt van betreffende spelers, zodat ze niet ergens anders weer door kunnen gaan met wangedrag. Een van de aanwezigen merkt aanvullend op dat de club ook te maken heeft met andere, bezoekende verenigingen. ,,De KNVB moet bekend zijn met diverse verenigingen die beter uit de competitie zouden kunnen worden genomen vanwege wangedrag."

,,Normen, waarden en respect moeten worden overgebracht door leiders en trainers. Corrigerend optreden gebeurt nauwelijks. Gedrag moet belangrijker worden dan voetballen", kaart een spreker aan. Een ander vult aan: ,,Bij jeugdwedstrijden zijn de ouders degenen die het voorbeeld moeten geven. Met kinderen onder elkaar gaat het meestal best goed. Maar als je soms hoort hoe ouders tegen grensrechters en scheidsrechters tekeer gaan. Dat is niet mis!"

Waarmee de vraag rijst: Blijft wangedrag beperkt tot binnen de vereniging? ,,Het probleem is breder. Wanneer iemand zich ernstig misdraagt is er vaak meer aan de hand. Welke taak heeft de gemeente hier? Het is een sociaal maatschappelijk probleem", merkt iemand op.

Burgemeester Bram van Hemmen onderstreept dit gevoel en citeert een oud Afrikaans gezegde. ,,It takes a village to raise a child. Dat betekent zoiets als: opvoeding is niet alleen de taak van de ouders, maar van de samenleving in het algemeen. Als voetbalvereniging heb je maar een bepaalde armslag om wat te kunnen doen. Dat houdt ergens op. Verenigingen zijn niet uitgerust om sociaal maatschappelijke hulp te verlenen." Van Hemmen stelt voor zelf een rol te kunnen vervullen op het moment dat er extreme gevallen door het gesprek met de betrokkenen aan te gaan. ,,Het zou mooi zijn wanneer wij als partners met elkaar kunnen samenwerken om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Niemand kan dit niet alleen oplossen. Het voetbal moet weer van ons worden. Dan krijgt het geweld geen ruimte." Van Hemmen en De Waard zegden namens het college van B&W steun toe aan de voetbalvereniging. De steun bestaat uit het onderhouden van contact over de problemen die zijn genoemd. Waar mogelijk en gevraagd zal de gemeente onderzoek doen naar oplossingen en haalbaarheid van maatregelen, bijvoorbeeld door iemand de toegang tot de locatie te ontzeggen.

Aan het einde van de bijeenkomst beloofde secretaris Tom Pauw dat er voor 1 januari 2013 duidelijke gedragsregels door het bestuur worden opgesteld. Deze gedragsregels worden op de nieuwjaarsreceptie aan de leden bekend gemaakt.

advertentie
advertentie