'Gemeente moet goed monitoren bij bouwput'

Nieuws

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht deelt op haar website mee dat gedurende de bouw- en sloopwerkzaamheden op het Bonkelaarplein verkeersmaatregelen worden genomen om het plein goed bereikbaar te houden en de verkeersveiligheid te waarborgen. ,,Bij een bouwproject als dit is altijd sprake van overlast. Er is gekozen voor de minst dramatische oplossing", zei wethouder Ad de Waard dinsdagavond in een opiniërende raadsvergadering. ,,Natuurlijk zal zich dat in de praktijk moeten bewijzen en zullen we daar goed naar kijken. We kunnen niet constant handhaven. Wel is met betrokkenen afgesproken dat, als we van hen een reactie krijgen dat door de bouwers anders wordt gehandeld, dan is afgesproken dat we daar direct op zullen reageren."

Door Erik de Bruin

De voornaamste betrokkenen zijn de bewoners van Het Rondeel en de leerkrachten en leerlingen van de Johannes Calvijnschool. Naast hun woon- en leefomgeving ontstaat een bouwput. Met alle gevaren en ongemakken van dien. De komende jaren worden Bonkelaarstate I en Bonkelaarstate II uit de grond gestampt met in totaal tachtig appartementen. De gemeenteraad heeft hier onlangs groen licht voor gegeven. Schoorvoetend weliswaar omdat nog wel wat kritische vragen waren over de grootte van de bibliotheek en de onzekere grondverkoop. De verkeerssituatie tijdens de bouw stond niet geagendeerd, maar daar wilde met name de SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht nog wel hun licht over laten schijnen. Die kans kregen ze dinsdagavond. Marjan Bisschop - Roodbeen beet het spits af en gaf aan dat de SGP-ChristenUnie haar oor ten luister heeft gelegd in Het Rondeel en de Calvijnschool: ,,Onze conclusie is dat aan elke oplossing nadelen kleven. Betrokkenen zijn wel van mening dat de maatregelen die worden genomen tot de minste bezwaren leiden. Daar zijn we derhalve tevreden over. Wel willen we de gemeente vragen toe te zien op handhaving. Om goed te monitoren. Als blijkt dat de situatie niet veilig is zullen we ons moeten heroriënteren."

Doorstroming en verkeersveiligheid moeten volgens haar centraal staan. ,,Ouders kunnen daar een steentje aan bijdragen door bij het ophalen en wegbrengen van hun kind gebruik te maken van de ingang aan de Scheldelaan en de Zuiderzeestraat links te laten liggen", aldus Bisschop - Roodbeen, die nog wel een kritisch puntje aanstipte. ,,In het kader van burgerparticipatie, waar de gemeente veel waarde aan hecht, hadden inwoners eerder betrokken moeten worden." Nu de Bonkelaar tegen de vlakte is gehaald kan weldra de eerste paal worden geslagen. Dat zal naar verwachting in januari of februari zijn. De verkeersmaatregelen die de gemeente neemt houden in dat het zuidelijk deel van het Bonkelaarplein inclusief de verbindingsweg naar de Zuiderzeestraat wordt afgesloten. Het eenrichtingsverkeer op de toegangsweg naar het Bonkelaarplein vanaf de Stationsweg wordt opgeheven. Als de kinderen naar en van school gaan mag geen bouwverkeer plaatsvinden, vrachtwagens mogen niet achteruit steken en er mag, logischerwijs, niet te hard worden gereden. ,,Met de Calvijnschool zijn we overeengekomen dat dit de meest geschikte oplossing is", sloot de wethouder af. Op de vraag van Timo Pauw van PRO Sliedrecht hoe de gemeente gaat handhaven had De Waard al geantwoord dat direct wordt gereageerd op meldingen van betrokkenen als een (verkeers)spelregel wordt overtreden.

advertentie
advertentie