Onderzoek naar DMH-deal

Nieuws

SLIEDRECHT - Vrijdagmorgen 28 december wordt door middel van een symbolische handeling de afvalberging Derde Merwedehaven gesloten. Dat wil niet zeggen dat het stapels dikke dossier daarmee ook is afgehandeld, zo is de afgelopen weken wel gebleken uit diverse nieuwsartikelen. De actievoerders in Sliedrecht (lees: het burgerinitiatief en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven) dringen aan op een scherp politiek debat over het TNO-rapport dat eind november is gepresenteerd. Waar de Sliedrechtse raadsfracties nog wachten op het oordeel van milieudeskundige Johan Vollenbroek (dat er al is, maar nog in handen is van het college) heeft in de gemeenteraad van Dordrecht dinsdagavond al wel een politiek debat plaatsgevonden.

Het debat ging zijdelings over asbeststort. Toen in december 2010 de sluiting bekend werd gemaakt werd ook medegedeeld dat tot de sluiting (die volgende week plaatsvindt) geen onverpakt asbesthoudend materiaal meer wordt gestort. Ongeacht de percentages. Volgens Leo van Andel van bovengenoemde werkgroep blijkt uit de stortlijst van september 2011 dat toch onverpakt bouw- en sloopafval is gestort waarin asbest was vermengd. Delta-woordvoerster Manon Ostendorf weerlegt dit. De Dordtse gemeenteraad als ook wethouder Piet Sleeking willen hier duidelijkheid over. Waar men zich dinsdagavond echter vooral druk om maakte is het feit dat na de sluiting toch nog activiteiten plaatsvinden die niet te maken hebben met het afdekken van de stortplaats. Ostendorf legt uit dat het gaat om het tijdelijk opslaan van afval, dat later weer wordt afgevoerd. ,,We hebben dat in de sluitingsovereenkomst nooit uitgesloten." De gemeenteraad is hier verbolgen over en heeft besloten deze deal door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. In Provinciale Staten wordt woensdag 9 januari over het TNO-rapport gediscussieerd. Naast D66 en de PVV heeft ook de PvdA-Statenfractie vooruitlopend op het debat kritische noten gekraakt. Volgens de sociaaldemocraten ontbreken belangrijke feiten in het onderzoek dat TNO het afgelopen jaar heeft gehouden in opdracht van de provincie.

advertentie
advertentie