'Het nieuwe welzijn biedt kansen'

Nieuws

Met nieuw uiterlijk klaar voor de toekomst

SLIEDRECHT - Toen het ouderenwerk in 2009 veranderde in een brede welzijnsorganisatie werd wel een naamsverandering doorgevoerd, maar een uiterlijke metamorfose bleef achterwege. Dankzij een donatie van 10.000 euro van Stichting De Kaai, de plaatselijke liefdadigheidsinstelling, kon op donderdag 14 februari eindelijk een nieuw logo en een nieuwe huisstijl worden gepresenteerd.

Door Erik de Bruin

De onthulling vond plaats in De Reling, het bastion van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Om het welzijnswerk draaiende te houden is geld nodig van de buren oftewel de gemeente. Aan de andere kant van de haven ligt het Oude Raadhuis, het bolwerk van politiek Sliedrecht. De gemeenteraad zal hier vlak voor de zomer een besluit nemen over de negen ton die bezuinigd moet worden op de gemeentelijke uitgaven. Wat overigens pas het begin is. Financieel wethouder Hans Tanis gaf afgelopen najaar, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, aan dat het college er rekening mee houdt dat de maatregelen van het Rijk voor Sliedrecht een structurele bezuiniging van twee miljoen per euro tot gevolg hebben. Brigitta Müller, de directeur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, toont zich realistisch: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de gemeentelijke bezuinigingen niet aan ons voorbij zullen gaan. Aan de andere kant zijn er ook kansen.'' Ze doelt op de decentralisaties waartoe de regering heeft besloten. Gemeenten worden met extra taken opgezadeld. ,,Delen daarvan, waaronder op het gebied van de AWBZ, passen in ons straatje. Onze welzijnsstichting is sterk verankerd in de Sliedrechtse samenleving. We weten waar in de gemeenschap de zorg zit en waar we op moeten letten.'' Met andere woorden: de gemeente heeft het welzijnswerk, dat draait op vijftien beroepskrachten ( in totaal acht fte) en circa 250 vrijwilligers, nodig om, zoals staat omschreven, in het Wmo-beleidsplan 2012 - 2015, het 'nieuwe welzijn' vorm te geven. ,,De hoofdvraag in deze veranderde denkwijze is: Wat kun je nog zelf? Het imago van welzijnswerk is pamperen. Dat doen we niet meer. We ondersteunen nog wel, maar met als doel om het zelfstandig voort te zetten. Neem hulp bij thuisadministratie. We inventariseren het probleem en zorgen ervoor dat die persoon het zelf in orde kan maken.''

Nieuwe website

Ook het Vrijwilligerssteunpunt passeert de revue. Sinds een halfjaar is het aantal spreekuren en locaties uitgebreid. De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met de professionalisering hiervan, al stelden ze schoorvoetend het daarvoor benodigde bedrag ter beschikking. Ten teken dat elke eurocent die wordt gespendeerd kritisch wordt bekeken, maar ook als signaal dat de welzijnsstichting slagen moet maken. Müller: ,,De volgende stap is een nieuwe website. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De site gaat naar verwachting in mei de lucht in. Door een moderne website kun je je werkvelden apart presenteren en kun je laten zien dat je een brede welzijnsorganisatie bent. Wie in contact wil komen met het Bureau Sociale Raadslieden leest ook over mantelzorgondersteuning en leert ons kennen als een grote organisatie die nog altijd, onterecht, wordt geassocieerd met ouderenwerk. Op die achtergrond zijn we trots, maar onze doelgroep is zoveel breder. De leeftijdsgrens is verlaagd van 55+ naar circa 24+.''

advertentie
advertentie