'Voortgang maken met Winklerplein'

Nieuws

SLIEDRECHT - De vernieuwing van het Burgemeester Winklerplein was jarenlang een heet hangijzer in de Sliedrechtse politiek. Windroos Bouwgroep B.V. - een alliantie tussen ABB en de Sliedrechtse Bouwcombinatie - won de prijsvraag al in 2005, maar moest daarna zijn huiswerk voortdurend over doen. Wat vooral te maken had met de woontoren die was ingetekend aan de westelijke zijde. Nadat daar een aantal lagen van af waren geschrapt kon de gemeenteraad in juni 2011 instemmen met het Masterplan waarna in september een overeenkomst werd ondertekend. Nu anderhalf jaar later begint bij de winkeliers het geduld op te raken. ,,De ontwikkelaar moet voortgang maken, anders moeten ze ons los laten."

Door Erik de Bruin

Bovenstaande uitspraak is van Machiel Pranger. De supermarkteigenaar liet een aantal krachtige citaten optekenen in het tijdschrift Ondernemersbelang Drechtsteden. ,,Bewust, want het duurt ons te lang. Vóór 2015 zou sprake moeten zijn van een forse beeldverandering. Als je dat voor mekaar wilt krijgen zal er nu écht iets moeten gebeuren", laat hij weten aan Het Kompas. Pranger krijgt bijval van Paul van Bakel, de voorzitter van de ondernemersvereniging. Hij zit op één lijn, maar tekent wel aan dat het geen ongeduld betreft. ,,Waar het ons om gaat is duidelijkheid. Kennelijk zit er in de samenwerkingsovereenkomst die in 2011 tussen de gemeente, Windroos en Tablis Wonen is gesloten zoveel ruimte dat Windroos het project op 'hold' kan zetten. Voor ons is dat frustrerend want we willen en moeten verder met het Winklerplein. Omdat je geen partij bent in de samenwerkingsovereenkomst voel je je machteloos. We voelen ons gegijzeld door de projectontwikkelaar. Het kan best zijn dat het een beroerde tijd is om appartementen te verkopen, maar voor ons als winkeliers is het ook moeilijk. Je moet echter vooruit en daarvoor willen we ons nek uitsteken. Als er niet binnen afzienbare tijd iets gebeurt hopen we de ruimte te krijgen zelfstandig iets te doen. Zodat in elk geval delen van het plan worden uitgevoerd."

'Verantwoordelijkheid nemen'

Wethouder Hans Tanis was jarenlang belast met het voltooien van het Masterplan Winklerplein. Gevraagd naar een reactie op de kritiek die de winkeliers uiten zegt hij dat de ontwikkelaar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ,,De gemeente heeft in 2005 niet voor niets gekozen voor een plaatselijke aannemerscombinatie. Natuurlijk vanwege de kwaliteit, maar ook omdat je daarmee lokale betrokkenheid waarborgt. Ik vind en verwacht dat Windroos ondanks deze moeilijke economische tijd eraan werkt op een creatieve manier onderdelen van het plan te realiseren", aldus de wethouder, die erop wijst dat het college net heeft besloten het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarin wordt meer flexibiliteit betracht. Met andere woorden: het mag een onsje minder. Tanis: ,,Het Masterplan is het maximum. Het kan en mag niet groter. Van de uitgestippelde route in het Masterplan mag wel worden afgeweken."

'Met plukjes beginnen'

Projectleider Eric den Breejen van Windroos geeft aan dat de fasering is gewijzigd. Bovenaan staat een blok met twaalf appartementen aan de zuidkant (lees: langs de Rembrandtlaan) met daaronder commerciële ruimte, die kan worden gebruikt voor herplaatsing. ,,Daar zijn diverse reacties op gekomen. Als de bestemmingsplanprocedure positief verloopt verwacht ik dat we voor het eind van het jaar kunnen beginnen met de bouw. Daarna zetten we de volgende stap en gaan we het blok aan de andere zijde (bij de apotheek, red.) aanpakken. We rollen het stapsgewijs uit. Je moet met plukjes beginnen." Den Breejen zegt de signalen van ondernemers te kennen. Op de harde kritiek van Van Bakel dat de winkeliers zich gegijzeld voelen, geeft hij geen reactie. ,,Je hebt te maken met procedures en een totaalplan dat is afgesproken met de gemeente. Met het appartementencomplex geven we een signaal af dat we bereid zijn te investeren en bezig zijn met creatieve oplossingen. We laten het open voor de markt. Potentiële kopers mogen aangeven hoe groot het appartement zou moeten worden en wat ze een redelijke prijs vinden."

advertentie
advertentie