Tijdelijke huisvesting school in Baanhoek-West

Nieuws

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht wil in Baanhoek-West een tijdelijke onderwijshuisvesting realiseren voor de periode vanaf medio 2013 tot aan de oplevering van de definitieve Brede School. Tijdens het schooljaar 2013-2014 zullen zes groepen (onder- en middenbouw) van de Anne de Vriesschool worden gehuisvest in deze noodlokalen, die tussen de Vivaldilaan en de Menuet komen te staan.

Om een nieuwe school in Prickwaert mogelijk te maken moeten de kinderen van de Anne de Vriesschool tijdelijk elders worden gehuisvest. De bovenbouw (5 groepen) van de Anne de Vriesschool worden dat jaar in de Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat gehuisvest. Daarnaast blijven twee lokalen in de Groen van Prinstererschool in gebruik bij de Henri Dunantschool. Als de nieuwbouw in Prickwaert medio 2014 klaar is blijft een deel van de noodlokalen in Baanhoek-West staan, totdat de definitieve voorziening enkele jaren later is gerealiseerd. De noodlokalen komen op het schoolplein van de definitieve Brede Schoollocatie aan de Menuet te staan.

,,De wens van de bewoners van Baanhoek-West richting gemeente om een voorziening in hun wijk te realiseren neemt toe. Er zijn al plannen gemaakt voor een definitieve school met een sportvoorziening, kinderopvang en een wijkvoorziening, maar door de vertraging in de woningbouw blijft het aantal kinderen achter op eerdere prognoses, waardoor het bouwen van een definitieve school nu nog niet verantwoord is", licht gemeentewoordvoerder Monique Boer toe. ,,Daarnaast moeten de leerlingen van de Anne de Vriesschool, in verband met de vervangende nieuwbouw van hun school in Prickwaert, tijdelijk elders worden gehuisvest. Dit kan deels in de Groen van Prinstererschool, maar niet alle klassen kunnen daarin worden ondergebracht. De overige groepen kunnen worden ondergebracht in de tijdelijke bebouwing op de beschikbare onderwijslocatie in Baanhoek-West tussen de Vivaldilaan en Menuet."

Het schoolbestuur van VCOS heeft toegezegd de tijdelijke school in Baanhoek-West te zullen bemensen. Het plan voor de tijdelijke huisvesting wordt op dit moment verder uitgewerkt.

advertentie
advertentie