Ds. Glashouwer spreekt over 'Israël in de eindtijd'

Nieuws

SLIEDRECHT - Op uitnodiging van de Werkgroep Kerk en Israël in Sliedrecht spreekt dominee Willem J.J. Glashouwer op maandag 8 april in Sliedrecht over het thema 'Israël in de eindtijd'. Hij doet dat in de Gereformeerde Kerk 'Voorhof' aan de Middeldiepstraat 6 om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). Iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Glashouwer is predikant binnen de PKN. Als president van 'Christians for Israel International' en als voorzitter van de 'European Coalition for Israel' is hij actief betrokken bij het werk van de stichting Christenen voor Israël. ,,De eindtijd houdt veel christenen bezig en roept allerlei vragen op'', aldus Glashouwer. ,,Vragen als: Leven we nu in de eindtijd? Hoe kunnen we dat weten? Wat zijn de tekenen der tijden? Wanneer komt de antichrist en wanneer komt 'de laatste strijd', in de Bijbel ook wel de Grote Verdrukking genoemd?''

Op de komende bijeenkomst in Sliedrecht gaat hij in op een groot aantal thema's die met de eindtijd te maken hebben. Zoals op het merkteken en het getal van het beest, valse profeten, Babylon en Jeruzalem, het nieuwe wereldrijk in opmars en de wederkomst van Christus. Vanzelfsprekend zal hij ook aandacht besteden aan de Grote Verdrukking en de bijzondere rol die Israël volgens hem in de eindtijd zal spelen.

Over het onderwerp "Waarom eindtijd?'' schreef ds. Glashouwer een gelijknamig boek. Eerder verschenen van hem onder andere "Zie, Hij komt!'', "Waarom Israël?'' en "Waarom Jeruzalem?''. Behalve een boekentafel is er in de loop van de avond ook verkoop van producten uit Israël.

advertentie
advertentie