Handicap.nl dankt gulle gevers in Sliedrecht

Nieuws

SLIEDRECHT - Handicap.nl, dat zich inzet voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte, hield in de week van 16 tot en met 22 juni haar jaarlijks nationale collectie. In Sliedrecht werd een mooi bedrag van 1144,73 euro opgehaald.

Handicap.nl verzorgt de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Algro). Het geld dat Handicap.nl ophaalt, gaat daarom onder andere naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen met een beperking die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belasting advies gegeven aan mensen met een beperking.

Handicap.nl dankt alle gulle gevers en in het bijzonder de collectanten die een paar uur van hun tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor mensen met een handicap.

advertentie