Negen regio’s besluiten tot Positief Beroeps Podium voor VMBO-ers

Nieuws

REGIO - Almere, Westland, Doetinchem, Delft, Breda, Zoetermeer, Sliedrecht, Venlo en Zuidwest Friesland realiseren een beroepenfeest voor VMBO leerlingen. Het project bestaat al zeven jaar. Delft is met de zevende editie het langslopende project. Dit jaar vieren vier gemeenten hun 5-jarig lustrum en zijn er vier nieuwe regio’s gestart. Hiermee wordt jongeren toegang gegeven tot een nieuw netwerk in het lokale bedrijfsleven met als doel hulp bij juiste beroepskeuze en het opdoen van ondernemersvaardigheden.

Het project ‘VMBO On Stage’ is een langjarige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven met de slogan 'Alles mag je worden, behalve ongelukkig'. On Stage heeft 30 Ambassadeurs waaronder Arnon Grunberg (auteur) en Prof. Dr. Kim Putters (directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau). Corine Korrel is initiatiefnemer van de beroepenfeesten van On Stage: ,,Een positieve benadering van, en waardering voor VMBO-ers als de toekomstige vakmensen, spelen een centrale rol in de On Stage projecten. Steeds meer scholen en gemeenten sluiten zich mede om die reden aan. VMBO is één van de meest innovatieve sectoren binnen het onderwijs. De meerderheid van de twaalf-jarigen gaat er naartoe en de meerderheid van de beroepsbevolking komt voort uit het (V)MBO. Na 15 jaar VMBO zou de negatieve beeldvorming over het VMBO wel eens over mogen zijn.” 

VTL gaat met de campagne Hollands Goud en Onderwijs On Stage een partnership aan. Het SNS Reaal Fonds kende dit jaar een stimuleringssubsidie aan VMBO On Stage toe. Naast VTL/Hollands Goud zijn ook Bouwend Nederland, FOCWA en Innovam/OOMT partner van On Stage. Jeroen Meulendijks, directeur VTL: ,,Onderwijs on Stage is een waardevolle aanvulling op de Hollands Goud campagne-activiteiten en ondersteunt daarmee de doelstelling om de sector Logistiek onder de aandacht te brengen van jongere. ,,Wij geloven in de persoonlijke aanpak van het project, waarbij iemand uit de sector Logistiek kan vertellen waarom logistiek talent goud waard is. Ook andere branches en landelijke ondernemingen worden aangezocht als partner."

Korrel: ,,We noemen het ‘beroepenfeesten’ omdat denken over je toekomst een feest mag zijn in plaats van een gevecht tegen negatieve beeldvorming. Uit onze praktijk blijkt dat de gelegde contacten vaak leiden tot een stageplaats en, na afronding van een vervolgopleiding, zelfs een baan. Dit netwerk helpt jongeren een betere beroepskeuze te maken met behulp van de mensen die het vak uitoefenen en die makkelijk bereikbaar zijn voor jongeren. Een goede toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt kan het onderwijs niet alleen. Jongeren met vakfocus en toekomstperspectief zullen meer intrinsieke motivatie hebben om hun opleiding af te maken en minder snel ontsporen. Met dit nieuwe lokale en professionele netwerk en door het scholen van leerlingen en docenten in netwerkbewustzijn en netwerkgedrag wordt de gunfactor op bijv stageplaatsen vele malen groter. Preventie van jeugdwerkloosheid en uitval is leuker en goedkoper dan reparatie van mislukervaringen. Echter, scholen kunnen dit niet alleen. De lokale samenleving, ouders en het bedrijfsleven, hebben hier ook een verantwoordelijkheid en een belang in en deze partijen komen bijeen bij deze beroepenfeesten. En met hun deelname laten ze de VMBO leerlingen zien dat ze ertoe doen. En dat is een essentiële boodschap voor elke jongere.”

Het jaarlijks bereik van deze beroepenfeesten is totaal ca 8000 VMBO leerlingen en ca 1800 professionals. De beroepenfeesten van On Stage vinden plaats in de periode februari tot en met mei 2014. Initiatiefnemer Korrel publiceerde in 2011 een open brief in de Volkskrant waarin stelling werd genomen tegen de ‘CITO-toets paniek en een VMBO advies als doemscenario’. Zij ontving in 2012 de Professor Johan van de Sanden erepenning voor haar inspanningen voor de VMBO leerlingen.

advertentie
advertentie